JRS 2021/13S

Iepirkuma Nr.JRS 2021/13S
Publikācijas datums
Procedūras veidssarunu procedūra, PIL 8. panta septītās daļas 3. punkta kārtībā
Iepirkuma priekšmetsMedicīnisko gultu un transporta ratu piegāde
Apraksts
Iesniegšanas datums02/03/2021 plkst.14.00
Lēmuma pieņemšanas datums
StatussNoslēgti līgumi
KontaktinformācijaTehniskās specifikācijas jautājumos: medicīnas iekārtu inženiere Katerina Dobiļevska, tālrunis 26329324
Noformēšanas un juridiskos jautājumos: juriste Ilze Zīberga, tālrunis 68206715
DokumentiNoteikumi
Informācija par uzvarētājiemSIA ,,Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas Nr. 40003547099 par līguma kopējo summu 117640.00 EUR bez PVN;
SIA „NMS ELPA”, reģistrācijas Nr. 40003348336 par līguma kopējo summu 5346.00 EUR bez PVN;
SIA „MEDILINK”, reģistrācijas Nr. 40003996045 par līguma kopējo summu 114702.00 EUR bez PVN;
UAB “TEIDA”, reģistrācijas Nr. 134310131 par līguma kopējo summu 1512.00 EUR bez PVN.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201