JRS 2021/16S

Iepirkuma Nr.JRS 2021/16S
Publikācijas datums
Procedūras veidssarunu procedūra, PIL 8. panta septītās daļas 3. punkta kārtībā
Iepirkuma priekšmetsDefibrilatoru un vakuumsūkņu piegāde
Apraksts
Iesniegšanas datums22/03/2021 plkst.16.00
Lēmuma pieņemšanas datums
StatussNoslēgti līgumi
KontaktinformācijaTehniskās specifikācijas jautājumos: medicīnas iekārtu inženiere Katerina Dobiļevska, tālrunis 26329324
Noformēšanas un juridiskos jautājumos: juriste Ilze Zīberga, tālrunis 68206715
DokumentiNoteikumi
Informācija par uzvarētājiemNMS ELPA, reģ. Nr. 40003348336 par līguma summu 28982.00 EUR bez PVN.
UAB Graina Latvia , reģ. Nr. 40203082942 par līguma summu 55985.00 EUR bez PVN

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201