NOMAS MAKSAS ATVIEGLOJUMI

Nomas maksas samazinājums vai atbrīvošana no nomas maksas saskaņā ar 02.04.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.180″:

 

  • SIA “ŠAURĪTES -R”, reģ.Nr. 45403033729 (ar 14.04.2020. valdes sēdes lēmumu (protokols Nr.10) ).
  • Valerijs Hartmans, nodokļu maksātāja kods 261054411144  (ar 20.04.2020. valdes sēdes lēmumu (protokols Nr.11) ).
  • SIA “PRIMA KOMFORTS”, reģ.Nr. 40003556710 (ar 28.04.2020. valdes sēdes lēmumu (protokols Nr.12).

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201