MEDICĪNAS STUDENTIEM UN REZIDENTIEM

Informācija topošajiem rezidentiem un pēdējo gadu medicīnas fakultātes studentiem!

Ø Jēkabpils reģionālās slimnīcas vīzija ir kļūt par Austrumlatvijā vadošo un Baltijā atpazīstamu, konkurētspējīgu, mūsdienīgu un inovatīvu ārstniecības, veselības veicināšanas un profilakses centru, kuru raksturo:

✓ augsti ārstniecības standarti un labākajiem Latvijas un Baltijas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pielīdzināmi ārstēšanas rezultāti;

✓ mūsdienīga un efektīva uzņēmuma pārvaldība;

✓ finansiāla stabilitāte, uz attīstību vērsta budžeta plānošana;

✓ pacientiem, klientiem un darbiniekiem labvēlīga vide.

Ø Lai īstenotu mūsu vīziju, esam izvirzījuši divas ilgtermiņa prioritātes –ieguldījumus personāla (jauno speciālistu)un  infrastruktūras attīstībā.

Jaunie speciālisti šajā kontekstā ir:

 • Sertificētie speciālisti, kuri jau ir pabeiguši rezidentūru un ir ieguvuši sertifikātu kādā no specialitātēm, un ir gatavi spert drosmīgu un ambiciozu soli – attīstīt savu nozari reģionālā slimnīcā ar lielu potenciālu;
 • Topošie speciālisti- gan medicīnas fakultātes studenti, gan rezidenti. Kopumā specialitātes iegūšana prasa vismaz deviņus gadus, jo lai iegūtu ārsta grādu – ir jāmācās sešus gadus medicīnas fakultātē, pēc tam jaunais speciālists stājas rezidentūrā konkrētas specialitātes iegūšanai un tie ir vēl līdz pat sešiem gadiem (atkarībā no specialitātes). Piemēram, lai iegūtu dermatologa specialitāti – tie ir deviņi gadi (t.sk. trīs gadi rezidenūrā); neirologs, oftalmologs, pediatrs – 10 gadi (t.sk. četri gadi rezidentūta), traumatologs, ķirurgs, internists – 11 gadi (t.sk., 5 gadi rezidentūrā), neiroķirurgs – 12 gadi (t.sk, 6 gadi rezidenūrā).

Tādēļ, ņemot vērā, ilgstošo apmācības procesu un esošā ārstu kolektīva vidējo vecumu – Jēkabpils reģionālā slimnīca veic pasākumus, lai piesaistītu topošos un jaunos speciālistus darbam slimnīcā visos līmeņos, proti, piedāvājot:

 • Studentiem:
  • klīniskās prakses nodrošināšanu atbilstoši studiju programmai: 3.studiju un 6.studiju gada studentiem;
  • Voluntēšanas iespējas studentu interesējošā profilā, kas ir būtisks studiju procesa posms un vērtēšanas nosacījums, stājoties izvēlētās specialitātes rezidentūrā;
  • Darba iespējas kā māsas asistentam vai ārsta asistentam atbilstoši apgūtajai studiju programmai un pabeigtajiem studiju gadiem un praktiskajām iemaņām. Tādā veidā – students iegūst gan praktiskās iemaņas, gan finansiālo atbalstu studiju laikā.
  • Sākot ar 4.studiju gadu – pēc vienošanās ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu par darbu slimnīcā pēc rezidentūras pabeigšanas – iespēja pieteikties pašvaldības stipendijai.
 • Rezidentiem sniegtās iespējas:

2.1. iespēja pieteikties stipendijai;

2.2. iespēja pieteikties rezidentūras maksas segšanai;

2.3. dežūras savas specialitātes ietvaros sertificēta ārsta tiešā vadībā (rezidenūras 1., 2.gads), sertificēta ārsta uzraudzībā (sākot ar 3.rezidentūras gadu);

2.4. slēgt darba līgumu par darbu apgūstamās specialitātes profilā kā ārstam – stažierim;

2.5. jau rezidentūras laikā iesaistīties savas specialitātes profila attīstībā, izrādīt iniciatīvu un sniegt nozares attīstības redzējumu.

Ø Studentiem, rezidentiem, sertificētajiem speciālistiem būtiska ir slimnīcas infrastruktūras un tehnoloģiju līmenis. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā šobrīd ir viens no labākajiem operāciju blokiem valstī gan medicīniskā aprīkojuma, gan telpu ziņā. Šobrīd operāciju blokā darbojas trīs operāciju zāles, tās aprīkotas ar jaunāko Eiropas līmeņa diagnostikas un anestezioloģiskais aparatūru, operāciju galdiem u. c. Pēdējo gadu laikā slimnīcā esam aktīvi strādājuši, lai uzlabotu un attīstītu uroloģiskās mazinvazīvās ķirurģiskās operācijas un mazinvazīvo ķirurģiju, kā arī traumatoloģiju – ortopēdiju.

Ø Jēkabpils reģionālajā slimnīcā norisinās vērienīgākie rekonstrukcijas darbi pēdējo 35 gadu laikā, lai slimnīca 110.gadu jubileju 2022.gadā sagaidītu jaunā veidolā:

✓ atjaunota ambulatorā daļa (poliklīnika) – mūsdienīgas, ērti pieejamas telpas apmeklētājiem un moderna darba vide speciālistiem;

✓rehabilitācijas nodaļa ar mūsdienīgu un inovatīvu aprīkojumu un inventāru;

✓ paplašināta un rekonstruēta uzņemšanas nodaļa ar nodalītu pacientu plūsmu 3 veidu pacientiem – kuri uzņemšanā vai traumpunktā ierodas paši, kurus nogādā NMPD, kā arī plānveida stacionētie;

✓rekonstruēta un paplašināta reanimācijas nodaļa, ierīkota pēc labākās prakses un Eiropas standartiem, ar nodalītiem atsevišķiem boksiem infekciju pacientiem;

✓Hemodialīzes nodaļa, ar nodalāmu boksu infekcijas pacientam;

✓kā arī jaunu tehnoloģiju un palātu labiekārtojuma iegāde.

Vairāk par pārmaiņu procesu mūsu slimnīcā:

Vienlaicīgi mūsu mērķis ir veidot jauno speciālistu un rezidentu kolēģiju – kas savstarpēji komunicēs par slimnīcas un konkrētu nodaļu un pakalpojumu attīstības vīziju! Mēs izprotam jauno speciālistu vēlmi izrādīt iniciatīvu, vēlmi iesaistīties slimnīcas un kādas atsevišķas nozares attīstībā, kā arī savlaicīgi kopīgi risināsim citus jautājumus, kas ir būtiski studentiem un rezidentiem! Mūsu mērķis ir papildināt mediķu komandu ar mērķtiecīgiem, iniciatīvas bagātiem un zinošiem kolēģiem, tādēļ topošajiem un esošajiem rezidentiem palīdzēsim vairot prasmes un zināšanas, organizējot simulācijas izspēles, piesaistot vadošos speciālistus pieredzes nodošanai, u.c. aktivitātes.

Noteikumi, kādos ir iespējams saņemt pašvaldības stipendiju un studiju maksu pieejami šeit:

Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 35 “Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu” pieejami: https://likumi.lv/ta/id/279045-saistosie-noteikumi-par-pasvaldibas-stipendiju-pieskirsanu

Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošie noteikumi Nr. 18 “Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā” pieejami: https://likumi.lv/ta/id/328123-saistosie-noteikumi-par-studiju-maksas-pieskirsanu-specialistu-piesaistei-jekabpils-novada

Pievienojies mūsu komandai tūlīt vai pārrunā atbalsta iespējas rezidentūras laikā!

Kontaktpersona: Ervīns Keišs, 27334499, Ervins.Keiss@jrslimnica.lv

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201