VESELĪBAS APRŪPE MĀJĀS

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca ” piedāvā iespēju Jēkabpils pilsētas  iedzīvotājiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumu mājās, kuru nodrošina sertificētas māsas.

Veselības  aprūpe mājās ir reģistrētu/sertificētu māsu vai ārstu palīgu (feldšeru) sniegts profesionāls veselības aprūpes pakalpojums, kuru sniedz pacientiem dzīves vietā viņu saslimšanas, traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos (28.08. 2018. MK noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 3.4. p.).

Veselības aprūpi mājās sniedz, ja pacientam ir nepieciešama regulāra ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai. ja ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi vai pacients ir izrakstīts no ārstniecības iestādes pēc ķirurģiskas operācijas.

Veselības aprūpi mājās var saņemt
, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums vai ārstniecības iestādes nosūtījums pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra un nosūtījumā norādīta šāda informācija:

  • Diagnoze, kuras dēļ nepieciešama veselības aprūpe mājās;
  • Diagnoze, kuras dēļ ir pārvietošanās traucējumi;
  • Ārstējošā ārsta norādījumi veselības aprūpei mājās, tai skaitā medikamentu lietošanai;
  • Laika posms, kurā jānodrošina aprūpe mājās.

Pakalpojumi, kas tiek sniegti veselības aprūpes mājās ietvaros:
 
•    medikamentu ievadīšana;
•    ādas bojājuma aprūpe:
•    izgulējumu aprūpe;
•    trofisku čūlu aprūpe;
•    primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe;
•    diegu vai skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces;
•    ilgstoši dzīstošas brūces aprūpe (pārsiešanas);
•    urīna ilgkatetera maiņa un aprūpe, mākslīgās atveres (stomas) aprūpe, tai skaitā pacientu un tuvinieku izglītošana un apmācība par mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi;
•    enterāla barošana caur zondi;
•    vitālo rādītāju kontrole;
•    asinsanalīžu paraugu noņemšana;
•    glikozes līmeņa noteikšana;
•    pacientu un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība aprūpes veikšanā un par veselības veicināšanas pasākumiem.

Veselības aprūpes mājās ilgums

  • pēc dažādām ķirurģiskām manipulācijām aprūpe ilgst līdz 10 kalendārām dienām, ja nav medicīnisko indikāciju tās veikšanai ilgāk;
  • personai ar hronisku slimību un pārvietošanās traucējumiem medicīnisku indikāciju dēļ vienas epizodes ilgums veselības aprūpes pakalpojumiem mājās ir līdz 30 kalendārām dienām;
  • ja medicīniskās aprūpes pakalpojums mājās ir nepieciešams ilgāk par vienu mēnesi, tad māsa iesniedz ģimenes ārstam aprūpes rezultātus, kurš pēc pacienta apmeklējuma sniedz atzinumu – turpināt vai pārtraukt veselības aprūpi mājās.

 

Samaksa par veselības aprūpi mājās


Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, bet pacientam ir jāiegādājas ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētos medikamentus un medicīnas preces, kas nepieciešanas, lai sniegtu medicīnisko aprūpi mājās.

Veselības aprūpi mājās klīnikā nodrošina  sertificētas māsas  ar ilggadīgu pieredzi un spēju patstāvīgi plānot, izvērtēt un veikt pacienta  aprūpi mājās –  Ieva Puķe, Ludmila Stafecka, Iveta Kokonena.

Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža vai individuāli vienojoties ar pakalpojuma saņēmēju, un ir pieejama darba dienās, brīvdienās un svētku dienās.

Kontaktinformācija: Veselības  aprūpes mājās koordinatora tālr. 22441914

 

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201