SOCIĀLAIS ATBALSTS

INESE MACUKA
Sociālais darbinieks

Kontakttālrunis: 65237859

Darba laiks 8:00- 16:00

Pacientu un tuvinieku informēšana, motivēšana un iespēju piedāvājums sociālās sistēmas ietvaros.
Sociālais darbinieks nodrošina problēmu risināšanu sadarbībā ar citām valsts, pašvaldību institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Konsultācijas tiek nodrošinātas pacientiem un personālam, piesakot tās pa tālruni vai klātienē katru darba dienu no 8.00-16.00

Pakalpojumi pacientiem tiek sniegti nodaļās, vai arī darbs ar pacientu un tā tuviniekiem tiek veikts Sociālā darbinieka kabinetā.

Sociālā darba pakalpojumi ir pieejami visiem pacientiem un viņu tuviniekiem.
Visi sociālā darbinieka pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201