VALDE

ERVĪNS KEIŠS
↓ curriculum vitae

Valdes priekšsēdētājs

Atbildība – uzņēmuma stratēģiskā vadība, finanšu, personāla un administratīvo procesu vadība.

(Pilnvaru laiks 5 gadi no 12.05.2022.)

Tel. + 371 68 20 65 87
Ervins.Keiss@jrslimnica.lv

RENĀRS PUTNIŅŠ
↓ curriculum vitae

Valdes loceklis

Atbildība – iepirkumu procesu, investīciju projektu, saimnieciskā nodrošinājuma vadība (tai, skaitā IT procesu pārvaldība).

(Pilnvaru laiks 5 gadi no 01.08.2019.)

Tel. +371 68 20 65 88
Renars.Putnins@jrslimnica.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās
no 09.30 – 10.30

   (vai pēc iepriekšējas pieteikšanās un abpusēja laika saskaņošanas pie biroja vadītājas K.Dābolas, tālr. ‪65237810‬, e-pasts: Kristina.Dabola@jrslimnica.lv)

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201