VALDE

MARGARITA MEĻŅIKOVA
Valdes priekšsēdētāja

Atbildība – uzņēmuma stratēģiskā vadība, finanšu, personāla un administratīvo procesu vadība

(Pilnvaru laiks 5 gadi no 01.08.2019.)

Tel. + 371 68 20 65 87
Margarita.Melnikova@jrslimnica.lv

Pieņemšanas laiks:
Otrdienās un ceturtdienās
no 8.00 – 9.00

RENĀRS PUTNIŅŠ
Valdes loceklis

Atbildība – iepirkumu procesu, investīciju projektu, saimnieciskā nodrošinājuma vadība (tai, skaitā IT procesu pārvaldība).

(Pilnvaru laiks 5 gadi no 01.08.2019.)

Tel. +371 68 20 65 88
Renars.Putnins@jrslimnica.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās
no 09.30 – 10.30

ROBERTS SPRUČS
Valdes loceklis

Atbildība – ārstniecības procesu vadība (galvenais ārsts), tai skaitā medicīnisko pētījumu pārvaldība, ārstniecības kvalitātes procesu uzraudzība un sūdzību izskatīšana.

(Pilnvaru laiks 5 gadi no 13.11.2020.)

Tel. +371 65 23 78 12
Roberts.Sprucs@jrslimnica.lv

Pieņemšanas laiks:

katra mēneša pirmajā pirmdienā no 12.00 – 13.00, iepriekš obligāti piesakot apmeklējumu.

   (vai pēc iepriekšējas pieteikšanās un abpusēja laika saskaņošanas pie biroja vadītājas K.Dābolas, tālr. ‪65237810‬, e-pasts: Kristina.Dabola@jrslimnica.lv)

KONTAKTI

Tālrunis 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201

    

PALĪDZĪBA

ZIŅOT PAR KORUPCIJU

KNAB
Konsultāciju tālrunis
8000 20 70

© JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA