VALDE

ERVĪNS KEIŠS
↓ curriculum vitae

Valdes priekšsēdētājs

Atbildība – uzņēmuma stratēģiskā vadība, finanšu, personāla un administratīvo procesu vadība.

(Pilnvaru laiks 5 gadi no 12.05.2022.)

Tel. + 371 27334499
Ervins.Keiss@jrslimnica.lv

KASPARS ČANDERS
↓ curriculumvitae

Valdes loceklis

(Pilnvaru laiks 5 gadi no 01.11.2022.)

Tel. + 371 68206587
Kaspars.Canders@jrslimnica.lv

    (pieņemšanas laiks pēc iepriekšējas pieteikšanās un abpusēja laika saskaņošanas pie lietvedes M. Andruškevičas, tālr. ‪65237810‬, e-pasts: Mara.Andruskevica@jrslimnica.lv)

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201