DEŽŪRĀRSTS

DEŽŪRĀRSTA KABINETS POLIKLĪNIKĀ

Jēkabpils reģionālā slimnīca nodrošina dežūrārsta kabineta darbību Ambulatorajā daļā (poliklīnikā). Pacientus pieņem ārste Jeļena Buceniece.

Dežūrārsta kabineta mērķis ir risināt akūtus jautājumus saistībā ar primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, piemēram, nosūtot pie ārsta-speciālista, u.c. Šī kabineta pakalpojumus var izmantot iedzīvotāji, kuriem nav sava ģimenes ārsta (piemēram, cilvēks nesen mainījis dzīvesvietu, esošais ģimenes ārsts ir saslimis, u.c.), bet, situācijās, kad iedzīvotājiem ir problemātiski sadarboties ar savu esošo ģimenes ārstu, par to būtu jāinformē Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļa (tālrunis 63027249), kas ir atbildīga par ģimenes ārstiem šajā reģionā.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka ģimenes ārsti sniedz primāro veselības aprūpi, bet Jēkabpils reģionālā slimnīca veic sekundāro veselības aprūpi, kas ir specializēta ambulatorā un/vai stacionārā veselības aprūpe, kas ir orientēta uz neatliekamu, akūtu un plānveida medicīnisku palīdzību. Ģimenes ārstu darbību koordinē Nacionālais veselības dienests.

Dežūrārsta kabinets Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorajā daļā:

Dr. Jeļena Buceniece
213.kabinets
Pirmdiena 12:30 – 16:30
Otrdiena 9 – 13
Trešdiena 8 – 12
Ceturtdiena 9 – 13
Piektdiena 8 – 12

OBLIGĀTA pacientu iepriekšēja pierakstīšanās:

Kontakti saziņai ar pacientiem 68206721 (zvanīt pieņemšanas laikā).

Akūto pacientu pieņemšana – pieņemšanas laika pēdējā stunda.

 

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201