SLIMNĪCAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTS
SIA „Jēkabpils RS” valdes
2017. gada 3.oktobra sēdē,
prot. Nr. 39

SIA „JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PACIENTIEM

Vispārīgie noteikumi:
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” nosaka slimnīcas, tai skaitā tās nodaļu, kabinetu iekšējās kārtības noteikumus, kas regulē slimnīcas darbinieku, pacientu un to apmeklētāju attiecības. Noteikumi attiecas uz visiem slimnīcas pacientiem un to apmeklētājiem slimnīcas telpās un teritorijā. Noteikumu ievērošanu un izpildi kontrolē slimnīcas administrācija, dežurējošie speciālisti, nodaļu vadītāji, ārstējošie ārsti, nodaļu virsmāsas.
Iestādes darba laiks: 00:00 līdz 24:00
Akūtu pacientu uzņemšana visu diennakti – 24 stundas.
Plānveida pacientu uzņemšana no 09:00 – 13:00

Pacientu tiesības
⦁ saņemt ārstniecības pakalpojumus neatkarīgi no sociālā stāvokļa, reliģiskajiem, politiskajiem uzskatiem, etniskās piederības, ģimenes stāvokļa un dzīves vietas;
⦁ no ārstējošā ārsta saņemt saprotamā veidā izklāstītu informāciju par savu veselības stāvokli, diagnozi, nepieciešamajiem izmeklējumiem, ārstēšanas plānu un metodēm, iespējamo risku, un blakus parādībām ārstēšanās procesā;
⦁ pēc informācijas saņemšanas atteikties no ārstēšanas;
⦁ saņemt kvalitatīvu, laipnu un cieņpilnu ārstēšanu un aprūpi;
⦁ saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
⦁ atteikties no ārstējošā ārsta – tādā gadījumā nodaļas vadītājs nosaka pacientam citu ārstējošo ārstu;
⦁ uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par Jūsu veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām (izņemot citas ārstniecības personas, ja tās tieši iesaistītas ārstniecībā, kā arī Valsts institūcijas, kā atrunāts LR Ārstniecības likuma 50. pantā);
⦁ sniegt priekšlikumus par vēlamajiem uzlabojumiem Slimnīcā;
⦁ saņemt saprotamā veidā informāciju par ārstniecības procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu un kvalifikāciju;
⦁ par pakalpojumu apmaksas kārtību;
⦁ iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, pēc pieprasījuma saņemt dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus;
⦁ piekrist vai atteikties no ārstēšanas, apliecinot to ar savu parakstu (izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus), pirms tam saņemot skaidrojumu par ārstēšanās vai atteikšanās no tās iespējamām sekām;
⦁ izrakstoties saņemt receptes kompensējamām zālēm, medicīniskām ierīcēm un precēm, kā arī informāciju par analogu izvēles iespējām.

Apmeklētāju tiesības
⦁ pacientu piederīgo un tuvinieku apmeklējuma laiks darba dienās no
plkst. 14.00 – 19.00;
⦁ pacientu piederīgo un tuvinieku apmeklējuma laiks sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 11.00 –19.00;
⦁ pacientus apmeklēt ieteicams rekomendētajā pacientu apmeklējumu laikā;
⦁ ārpus rekomendētā apmeklējuma laika pacientus var apmeklēt ar nodaļas vadītāja vai virsmāsas un/vai dežūrējošās medicīnas māsas atļauju;
⦁ ieeja ar virsdrēbēm un bez bahilām Slimnīcas nodaļās ir aizliegta,
apmeklētājiem ienākot slimnīcā, virsdrēbes jāatstāj garderobes skapītī un jāizmanto, līdzpaņemtus maiņas apavus vai arī jāiegādājas bahilas bahilu automātā (kurš atrodas slimnīcas foajē blakus garderobes skapīšiem) vai slimnīcā esošajā aptiekā;
⦁ infekcijas slimību epidēmiju gadījumos, ar Slimnīcas valdes priekšsēdētāja rīkojumu, pacientu apmeklēšana slimnīcā uz laiku var tikt pārtraukta vai ierobežota.

Pacienta pienākumi iestājoties slimnīcā
Pacientam, viņa vecākiem vai citiem likumīgiem pārstāvjiem (aizgādņiem/ aizbildņiem), reģistrējoties Slimnīcā, jāuzrāda:
⦁ personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība ( ID karte);
⦁ dokuments, kas apliecina likumīgā pārstāvja tiesības pārstāvēt pacientu, ja tas nepieciešams;
⦁ no pacienta maksājumiem atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
⦁ apdrošināšanas kompānijas polisi– apdrošinātām personām.

Nepieciešamie dokumenti stājoties Slimnīcā plānveida pacientiem;
⦁ ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;
⦁ asins un urīna vai citu analīžu izdrukas;
⦁ izmeklējumu slēdzieniem (rentgena uzņēmumi, ultrasonogrāfija, datortomogrāfija, EKG un tml.).

Pacienta maksājuma veidi un kārtība
1. Plānveida pacients vai akūts pacients( stacionārā nogādāts ar NMP brigādi, ieradies pats, stacionēts ar speciālista vai ģimenes ārsta nosūtījumu neatliekamās palīdzības saņemšanai) – par ārstēšanos Slimnīcā maksā pacienta iemaksu vai līdzmaksājumu par operāciju. Pacienta iemaksas apmērs saskaņā ar 17.12.2013. MK noteikumu Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 4. pielikumu. Līdzmaksājums par operāciju zālē vienā stacionēšanas reizē veiktajām ķirurģiskajām operācijām saskaņā MK noteikumu Nr. 1529 punktu 19.
Maksājumu pēc rēķina saņemšanas pacients veic, izrakstoties no stacionāra vai 15 dienu laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra Slimnīcas kasē vai ar bankas pārskaitījumu.
2. Pacients, kurš uzturoties stacionārā papildus saņem maksas pakalpojumus, par papildus saņemtajiem maksas pakalpojumiem maksā, saskaņā ar Slimnīcas valdes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi pirms pakalpojuma saņemšanas.
⦁ Par maksas pakalpojumiem stacionāra slimniekam uzskatāmi arī ambulatorajā daļa veiktas speciālistu pieņemšanas vai diagnostiskie izmeklējumi, uz kuriem pacients bijis pierakstījies rindā. Par šiem pakalpojumiem pacients norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas slimnīcas kasē.
3. Gadījumos, kad pacients stacionārā saņem tikai maksas medicīniskos pakalpojumus, samaksa tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas, atbilstoši slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādim, slimnīcas kasē vai ar bankas pārskaitījumu uzrādot pārskaitījumu apliecinošu dokumentu.
4. Apdrošināts pacients, kura rīcībā ir tādas apdrošināšanas kompānijas polise, kas apmaksā pacientam nepieciešamo pakalpojumu pilnā apmērā un apdrošināšanas sabiedrība ir līgumattiecībās ar Slimnīcu, apmaksu neveic personīgi ar naudas līdzekļiem, bet apmaksai tiek izmantota apdrošināšanas polise izrakstoties vai pēc izrakstīšanās, slimnīca veic norēķinus ar apdrošināšanas kompāniju, piestādot tai rēķinu.
⦁ Apdrošinātais pacients, kura rīcībā ir tādas apdrošināšanas kompānijas polise, kas apmaksā pacientam nepieciešamo pakalpojumu daļēji un apdrošināšanas sabiedrība ir līgumattiecībās ar Slimnīcu Pakalpojuma cenas starpība starp Slimnīcas valdes priekšsēdētāja apstiprinātajā maksas pakalpojuma cenrādi noteikto un apdrošināšanas sabiedrības garantēto apmaksu – savu maksājuma daļu pacients veic, izrakstoties no stacionārā 15 dienu laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra Slimnīcas kasē vai ar bankas pārskaitījumu.
Ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1529 un Slimnīcas maksas pakalpojumu cenrāžiem pacients var iepazīties Uzņemšanas nodaļā vai pie klīnisko nodaļu virsmāsām.

Pacienta pienākumi iestājoties un uzturoties slimnīcā
Higiēnas prasības
Stājoties Slimnīcā, vēlams, lai pacientam līdzi būtu personīgās higiēnas piederumi, ko jāuzglabā personīgajos skapīšos :
⦁ ziepes ziepju trauciņā vai šķidrās ziepes;
⦁ šampūns, ķemme;
⦁ zobu birste, zobu pasta;
⦁ papīra kabatas lakatiņi vai salvetes;
⦁ vīriešiem skūšanās piederumi;
⦁ kā arī citi ikdienā lietojamie ķermeņa kopšanas un personīgās higiēnas piederumi;
⦁ ārstēšanas laikā pacientam atļauts brīvi lietot personīgos higiēnas piederumus, personīgo veļu, zeķes, naktskreklu vai pidžamu (var izmantot kokvilnas T– kreklu), halātu vai cita veida rīta tērpu, viegli kopjamas čības no gluda materiāla;
⦁ lai ierobežotu nozokomiālās (hospitālās) infekcijas izplatību Slimnīcā un samazinātu iespējamo komplikāciju risku, pacientam un viņa apmeklētājiem, jāievēro Slimnīcā noteiktie speciālie piesardzības pasākumi – nesēdēt uz pacientu gultām, personīgās lietošanas priekšmetus kategoriski aizliegts nodot lietošanā citiem pacientiem;
⦁ bez īpašas nepieciešamības pa citām palātām un Slimnīcas nodaļām – nestaigāt.

Ārstēšanās procesā
⦁ informēt ārstējošo ārstu par hroniskām blakus saslimšanām, iepriekš lietotiem medikamentiem (t.s. kompensējamajiem), to devām;
⦁ pacientam, iestājoties stacionārā, hronisko blakus slimību ārstēšanai nepieciešamie medikamenti, jāņem līdzi pietiekamā daudzumā
⦁ informēt ārstējošo ārstu par nepieciešamību saņemt darba nespējas lapu (DNL) izrakstoties no Slimnīcas;
⦁ stingri ievērot Slimnīcas un nodaļu iekšējās kārtības noteikumus;
⦁ izpildīt visus nodaļas medicīniskā personāla norādījumus;
⦁ pieklājīgi izturēties pret apkalpojošo personālu un citiem pacientiem;
⦁ atrasties savā palātā ārstu apgaitas, procedūru, ēdienreižu, klusās stundas un naktsmiera laikā;
⦁ atļauto pastaigu laikā uzturēties tikai Slimnīcas teritorijā, izejot no nodaļas, brīdināt dežūrējošo medicīnas māsu;
⦁ ja veselības stāvoklis atļauj, uzturēt kārtībā savu gultu, galdiņu, skapīti;
⦁ ievērot personīgo higiēnu;
⦁ saudzīgi izturēties pret Slimnīcas īpašumu, par tīšu īpašuma bojājumu Slimnīca ir tiesīga pieprasīt materiālo zaudējumu atlīdzināšanu;
⦁ uzturēt tīrību un kārtību koplietošanas telpās, nemest marli, vati vai citus priekšmetus klozeta podos, izlietnēs (par tā bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs);
⦁ ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības, kā arī lifta izmantošanas noteikumus;
⦁ pacientu personīgais apģērbs, atrodoties stacionārā var tikts nodot glabāšanā slimnīcas garderobē, pacientu personīgais apģērbs tiek reģistrētas ar mantu pieņemšanas kvīti un izsniegts pacientam izrakstoties no stacionāra;
⦁ saņemt no apmeklētājiem un iegādāties tikai tos produktus, ko ir atļāvis ārstējošais ārsts, produktus, kas ātri bojājas uzglabāt nodaļas ledusskapī;
⦁ lietot personīgo radio, televizoru vai datoru ar personāla atļauju, netraucējot citus pacientus;
⦁ neskaidros jautājumos par aprūpi griezties pie dežūrējošās medmāsas, jautājumos, kas skar diagnozi un ārstēšanu, griezties pie ārstējošā ārsta;
⦁ izrakstoties no Slimnīcas, veikt kasē maksājumu par ārstēšanos stacionārā;
⦁ gadījumos, ja Slimnīca nevar nodrošināt pacientu ar pārvietošanās palīglīdzekļiem, pacientam jālieto personīgie kruķi vai citi pārvietošanās palīglīdzekļi;
⦁ par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, pacients tiek izrakstīts no Slimnīcas, pārtraucot veselības aprūpes procesu un izdarot ierakstu Izrakstā – epikrīzē un strādājošiem pacientiem arī Darba nespējas lapā.

Pacientiem aizliegts
⦁ uzturēšanās laikā Slimnīcā veikt darbības, kas varētu apdraudēt pacienta, citu pacientu, Slimnīcas darbinieku veselību un traucēt veselības aprūpes procesa norisi;
⦁ patvaļīgi atstāt slimnīcu;
⦁ pēc savas iniciatīvas apmeklēt ambulatorās daļas ārstu pieņemšanas, izmeklējumus un procedūras;
⦁ uzturēties citās palātās un nodaļās;
⦁ Slimnīcā ienest, lietot un uzglabāt alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas;
⦁ smēķēt Slimnīcas telpās un teritorijā;
⦁ spēlēt azarta un galda spēles.

Pacienta īpašums
⦁ pacienti ir aicināti neņemt uz Slimnīcu materiālās vērtības un neglabāt tās slimnīcas palātās;
⦁ pacientiem ir iespēja nodot savas materiālās vērtības īslaicīgai glabāšanai nodaļā – uz laiku, kamēr pacients atrodas operāciju blokā, intensīvās terapijas nodaļā – līdz brīdim, kad pacients ir rīcības spējīgs un ir pie pilnas apziņas(orientējas laikā, telpā, vietā). Glabāšanai tiek pieņemts: personu apliecinoši dokumenti, skaidra nauda, banku norēķinu kartes, mobilie telefoni un rotaslietas. Par citu vai papildus materiālo vērtību īslaicīgu glabāšanu lemj nodaļas virsmāsa;
⦁ pacients ir atbildīgs par savu materiālo īpašumu, pārējā laikā un vietā atrodoties Slimnīcā.
Slimnīcas pienākumi un tiesības
⦁ sniegt ārstniecības pakalpojumus neatliekamās palīdzības gadījumos;
⦁ saņemt no pacienta piekrišanu ārstēšanas plānam;
⦁ izsniegt darba nespēju apliecinošu dokumentu, pēc pacienta pieprasījuma;
⦁ izrakstīt pacientu no Slimnīcas ar administrācijas, dežurējošā speciālista, nodaļas vadītāja, ārstējošā ārsta rīkojumu un attiecīgu ierakstu pacienta slimības vēsturē un Darba nespējas lapā par noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu;
⦁ Slimnīcas karantīnas laikā, kā arī smagu pacientu apmeklēšanu ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika, saskaņot ar nodaļas vadītāju;
⦁ dot atzinumu par pacienta veselības stāvokli un ārstēšanu;
⦁ atteikties no turpmākās pacienta ārstēšanas, ja pacients atrodoties Slimnīcā apzināti kaitē savai veselībai– lieto alkoholu, smēķēt slimnīcas telpās un slimnīcas teritorijā;
⦁ nodrošināt ārstēšanas laikā pacientu ar Slimnīcas profilam atbilstošiem medikamentiem, gultas veļu, pacientu aprūpei nepieciešamo aprīkojumu.
⦁ nodrošināt pacientus ar dušu un labierīcības telpām;
⦁ nodrošināt apmeklētājiem lietošanā garderobes skapīšus, bet Slimnīcas personāls, administrācija neatbild par apmeklētāju atstātajām mantām garderobes skapītī;
⦁ slimnīcas personāls neatbild par pacienta esošajām materiālajām vērtībām (telefoniem, naudu, datoriem, vērtslietām u.c.), ja minētās lietas atrodas pie pacienta. Mantas var nodot nodaļas virsmāsai/ dežūrējošai māsai glabāšanai seifā. Par to veicot ierakstu pacienta slimības vēsturē. Gan par mantu nodošanu/pieņemšanu, gan par mantu atdošanu/saņemšanu parakstoties gan ārstniecības personai, gan pacientam;
⦁ nepieciešamības gadījumos (nodaļu pārprofilēšana, epidemioloģisku vai citu iemeslu dēļ) pacientu var pārvietot uz citu palātu vai nodaļu;
⦁ ja pacients, pacienta tuvinieki drēbes no pacientu garderobes pēc pacienta izrakstīšanas no Slimnīcas neizņem ilgāk par 3 mēnešiem, tās tiek iznīcinātas – sadedzinātas. Par iznīcināšanu izveidotā komisija sastāda iznīcināšanas aktu, kas tiek pievienots pacienta stacionāra vēsturei;
⦁ saskaņā ar Ārstniecības likuma 42. pantu – gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus un apzināti kaitē savai veselībai, un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ārstam ir tiesības atteikties no turpmākās pacienta ārstēšanas. Šajos gadījumos pacients var tikt izrakstīts no Slimnīcas. Tas neatbrīvo pacientu no pacienta iemaksas par veiktajiem medicīniskajiem pakalpojumiem līdz izrakstīšanai.

Pacientu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas kārtība
Pacients Slimnīcai var iesniegt priekšlikumus vai sūdzības, aizpildot veidlapu „Iesniegums”, kas pieejama nodaļas māsu postenī, un iesniedzot Administrācijā. Ja būsiet norādījis personas datus, adresi, tad Jums tiks sniegta atbilde uz iesniegto ziņojumu. Tiek izskatīti arī anonīmie problēmu ziņojumi.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201