MAKSAS PAKALPOJUMI

Jēkabpils reģionālai slimnīcai uz šo brīdi noslēgti sadarbības līgumi ar sekojošiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201