KAS JĀZINA PIRMS OPERĀCIJAS

INFORMĀCIJA  PACIENTAM PIRMS OPERĀCIJAS UN ANESTĒZIJAS

 • 8 stundas pirms operācijas Jūs nedrīkstat ēst. Vieglas vakariņas drīkst ieturēt ne vēlāk kā plkst. 20:00 vakarā pirms operācijas dienas;
 • 4 stundas pirms operācijas Jūs nedrīkstat dzert;

Pirms operācijas

 • Izņemt zobu protēzes, kontaktlēcas
 • Nelietot dekoratīvo kosmētiku, nagu laku ( noņemt )
 • Nelietot košļājamo gumiju
 • 12 stundas pirms operācijas nedrīkst smēķēt, 24 stundas pirms operācijas nedrīkst lietot alkoholu
 • Medikamentus,kurus lietojāt pastāvīgi, turpiniet lietot līdz pat operācijas dienas rītam, ieskaitot. Jāpārtrauc lietot tikai tos medikamentus, par kuriem īpaši norādījis anesteziologs vai ārstējošais ārsts
 • Vakarā pirms operācijas un operācijas dienas rītā iedzeriet tabletes, kas tiks nozīmētas ar nolūku sagatavot Jūs operācijai un anestēzijai

Pēc operācijas un anestēzijas:

 • Jūs nedrīkstat vadīt transporta līdzekli ( jebkura veida )
 • Jūs nedrīkstat bez piederīgo pavadības braukt ar sabiedrisko transportu
 • Jūs nedrīkstat lietot elektriskas vai mehāniskas ierīces, kuras lietojot jāuzmanās un uz kurām varat savainoties.
 • Minētie norādījumi jāievēro arī 12 stundas pēc operācijas un anestēzijas beigām
 • Ja operācijas dienā tiekat izrakstīts mājās, visu dienu līdz pat nākamās dienas rītam Jums jāpavada piederīgo klātbūtnē


INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM, NOSŪTOT PACIENTU PLĀNVEIDA OPERĀCIJAI UN ANESTEZIOLOGA KONSULTĀCIJAI

 1. 1. Lūdzam nosūtījumu aizpildīt korekti, salasāmi norādot diagnozi, tās kodu (pēc SSK10), blakusslimības un medikamentus, ko pacients lieto.
 2. Pacientam uz konsultāciju jāatnāk ar klīnisko analīžu atbildēm, EKG aprakstu, RTG thoracis aprakstu.
 3. Ja pacientam ir nopietnas pavadošas slimības, līdzi uz konsultāciju jāņem atbilstošo izmeklējumu rezultāti un konsultantu slēdzieni, vai arī tie ir jāieraksta nosūtījumā.
 4. Bērniem ģimenes ārsta (vēlams arī pediatra ) slēdziens par vispārējo veselības stāvokli.
 5. Izvērtēt pacienta veselības stāvokli nosūtīšanas brīdī – ja pacientam ir hroniskas slimības paasinājums, nekompensēta hroniska slimība, akūta respiratora saslimšana vai cita akūta saslimšana, kas definējama kā kontrindikācija plānveida operācijai, nosūtīšana anesteziologa lonsultācijai nav mērķtiecīga.

INFORMĀCIJA  PACIENTAM PIRMS OPERĀCIJAS UN ANESTĒZIJAS

 • 8 stundas pirms operācijas Jūs nedrīkstat ēst. Vieglas vakariņas drīkst ieturēt ne vēlāk kā plkst. 20:00 vakarā pirms operācijas dienas;
 • 4 stundas pirms operācijas Jūs nedrīkstat dzert;

Pirms operācijas

 • Izņemt zobu protēzes, kontaktlēcas
 • Nelietot dekoratīvo kosmētiku, nagu laku ( noņemt )
 • Nelietot košļājamo gumiju
 • 12 stundas pirms operācijas nedrīkst smēķēt, 24 stundas pirms operācijas nedrīkst lietot alkoholu
 • Medikamentus,kurus lietojāt pastāvīgi, turpiniet lietot līdz pat operācijas dienas rītam, ieskaitot. Jāpārtrauc lietot tikai tos medikamentus, par kuriem īpaši norādījis anesteziologs vai ārstējošais ārsts
 • Vakarā pirms operācijas un operācijas dienas rītā iedzeriet tabletes, kas tiks nozīmētas ar nolūku sagatavot Jūs operācijai un anestēzijai

Pēc operācijas un anestēzijas:

 • Jūs nedrīkstat vadīt transporta līdzekli ( jebkura veida )
 • Jūs nedrīkstat bez piederīgo pavadības braukt ar sabiedrisko transportu
 • Jūs nedrīkstat lietot elektriskas vai mehāniskas ierīces, kuras lietojot jāuzmanās un uz kurām varat savainoties.
 • Minētie norādījumi jāievēro arī 12 stundas pēc operācijas un anestēzijas beigām
 • Ja operācijas dienā tiekat izrakstīts mājās, visu dienu līdz pat nākamās dienas rītam Jums jāpavada piederīgo klātbūtnē

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201