NODAĻAS

POLIKLĪNIKAS REĢISTRATŪRA (pieraksts pie ārstniecības speciālistiem)
Vaida Dudareva
Tel. 62203333 (zvanot, lūdzu izvēlaties “1”)
E-pasts: Vaida.Dudareva@jrslimnica.lvSLIMNĪCAS REĢISTRATŪRA
(pieraksts uz izmeklējumiem – kompjūtertomogrāfija, rentgens, ehokardiogrāfija, gastroskopija, kolonoskopija, ultrasonogrāfija)
Alise Alkšāre
Tel. 62203333 (zvanot, lūdzu izvēlaties “2”)
E-pasts: Alise.Alksare@jrslimnica.lvUZŅEMŠANAS NODAĻA

Jeļena Buceniece
Tel. 65237816
E-pasts: Jeļena.Buceniece@jrslimnica.lvAMBULATORĀ DAĻA

Skaidrīte Voiko
Tel. 65237839
E-pasts: Skaidrite.Voiko@jrslimnica.lv1. TERAPIJAS NODAĻA

Sandra Zadināne
Tel. 65237818
E-pasts: Sandra.Zadinane@jrslimnica.lv2. TERAPIJAS NODAĻA

Benita Aizpuriete
Tel. 65237819
E-pasts: Benita.Aizpuriete@jrslimnica.lvBĒRNU NODAĻA

Aija Briška
Tel. 65237826
E-pasts: Aija.Briska@jrslimnica.lvDIENAS STACIONĀRS

Sandra Zadināne
Dace Podniece
Tel. 65237857
E-pasts: Dace.Podniece@jrslimnica.lvDZEMDĪBU NODAĻA

Agita Ciemiņa
Tel. 65237825
E-pasts: Agita.Ciemina@jrslimnica.lvELEKTROKARDIOGRĀFIJAS KABINETS

Iraida Glušņonoka
Tel. 65237833
E-pasts: Iraida.Glusnonoka@jrslimnica.lvENDOSKOPIJU KABINETS

Juris Kozuls
Tel. 65237829
E-pasts: Juris.Kozuls@jrslimnica.lvFIZIKĀLĀS MEDICĪNAS NODAĻA

Valentīna Skrodele
Tel. 65237834
E-pasts: Valentina.Skrodele@jrslimnica.lvGINEKOLOĢIJAS NODAĻA

Andris Blimhens
Tel. 65237824
E-pasts: Andris.Blimhens@jrslimnica.lvHEMODIALĪZES NODAĻA

Baiba Bērziņa
Tel. 65237820
E-pasts: Baiba.Berzina@jrslimnica.lvINFEKCIJU SLIMĪBU NODAĻA

Ilga Upeniece
Tel. 65237827
E-pasts: Ilga.Upeniece@jrslimnica.lvINFORMĀTIKAS UN STATISTIKAS NODAĻA

Jānis Beinarovičs
Tel. 29399923
E-pasts: Janis.Beinarovics@jrslimnica.lvĶIRURĢIJAS NODAĻA

Jānis Daņēvičs
Tel. 65237821
E-pasts: Janis.Danevics@jrslimnica.lvKOMPJŪTERTOMOGRĀFIJA

Elita Mazule
Tel. 65237832
E-pasts: Elita.Mazule@jrslimnica.lvLABORATORIJA
Velta Katkeviča
Tel. 65237830
E-pasts: Velta.Katkevica@jrslimnica.lvOPERĀCIJU BLOKS

Jānis Danevičs
Tel. 65237817
E-pasts: Janis.Danevics@jrslimnica.lvNEIROLOĢIJAS NODAĻA

Zita Daneviča
Tel. 65237823
E-pasts: Zita.Danevica@jrslimnica.lvPERINATĀLĀS APRŪPES CENTRS

Inguna Kalēja
Tel. 65237828
E-pasts: Inguna.Kaleja@jrslimnica.lvREANIMĀCIJAS NODAĻA

Edīte Meldere
Tel. 65237817
E-pasts: Edite.Meldere@jrslimnica.lvRENTGENA KABINETS

Elita Mazule
Tel. 65237831
E-pasts: Elita.Mazule@jrslimnica.lvIEKŠĒJĀ APTIEKA

Marina Kirsanova
Tel. 65237836
E-pasts: Marina.Kirsanova@jrslimnica.lvTRAUMATOLOĢIJAS NODAĻA

Aldis Šperliņš
Tel. 65237822
E-pasts: Aldis.Sperlins@jrslimnica.lvTUBERKULOZES NODAĻA

Inese Vīksne
Tel. 65237522
E-pasts: Inese.Viksne@jrslimnica.lvULTRASONOGRĀFIJAS, EHOKARDIOGRĀFIJAS KABINETS

Modrīte Sirmoviča
Tel. 65237835
E-pasts: Modrite.Sirmovica@jrslimnica.lvUROLOĢIJAS NODAĻA

Māris Vlazņevs
Tel. 65237820
E-pasts: Maris.Vlaznevs@jrslimnica.lv

KONTAKTI

Tālrunis 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201

  

PALĪDZĪBA

ZIŅOT PAR KORUPCIJU

KNAB
Konsultāciju tālrunis
8000 20 70

Trauksmes cēlēja ziņojums

© JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 2020 | Visas tiesības aizsargātas