VAKANCES

Medicīnas studentiem un rezidentiem

Šobrīd vakantas ir sekojošas pašvaldības atbalstāmās specialitātes – stipendijas un mācību maksas segšanai.

Internists (terapeits) – 2;
Kardiologs – 1;
Anesteziologs/reanimatologs – 1;
Urologs – 1;
Sporta ārsts – 1;
Radiologs diagnosts – 1;
Laboratorijas ārsts – 1;
Endokrinologs – 1;
Traumatologs,ortopēds – 1;
Zobārsts – 1;
Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts – 1

Noteikumi, kādos ir iespējams saņemt pašvaldības stipendiju un studiju maksu pieejami šeit!

Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 35 “Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu” pieejami: https://likumi.lv/ta/id/279045-saistosie-noteikumi-par-pasvaldibas-stipendiju-pieskirsanu

Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošie noteikumi Nr. 18 “Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā” pieejami: https://likumi.lv/ta/id/293899-saistosie-noteikumi-par-studiju-maksas-pieskirsanu-specialistu-piesaistei-jekabpils-pilseta

KONTAKTI

Tālrunis 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201

    

PALĪDZĪBA

ZIŅOT PAR KORUPCIJU

KNAB
Konsultāciju tālrunis
8000 20 70

© JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA