No more posts

Mēs esam kā vesela cilvēka kardiogramma: strādājam ritmiski, pārliecināti un stabili.
Uzticoties mums, jūs saņemsiet tieši šādu pakalpojumu:
stabilu, profesionālu un jūsu veselību garantējošu.

Misija

Jēkabpils reģionālā slimnīca – uz pacientu unikālo vajadzību fokusēts augsta līmeņa daudzprofilu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs reģionā.

Vīzija

Austrumlatvijā vadošais un Baltijā atpazīstams, konkurētspējīgs, mūsdienīgs un inovatīvs ārstniecības, veselības veicināšanas un profilakses centrs, kuru raksturo:

✓ augsti ārstniecības standarti un labākajiem Latvijas un Baltijas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem
pielīdzināmi ārstēšanas rezultāti;
✓ mūsdienīga un efektīva uzņēmuma pārvaldība;
✓ finansiāla stabilitāte, uz attīstību vērsta budžeta plānošana;
✓ pacientiem, klientiem un darbiniekiem labvēlīga vide.

Vērtības

Darbinieki, uz sadarbību vērsti partneri, pacienti un viņu ģimenes locekļi.

✓ Mērķtiecība;
✓ Atbildība un godprātība;
✓ Profesionalitāte un augsta ārstniecības kvalitāte;
✓ Sadarbība un cieņa.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201