SLIMNĪCAS VĒSTURE

.

JĒKABPILS SLIMNĪCAS VĒSTURE 200 GADU LAIKA GRIEŽOS

.
Jēkabpils Vēstures muzeja apkopotie dati liecina, ka lazaretes funkcijas Jēkabpilī tika pildītas jau no 1820.gada.

1847. gadā 3. martā Jēkabpils slimnīcas lazaretē pirmo reizi, ārpus Rīgas, tiek izdarīta amputācija ar narkozi, kuru veica 4.lauku armijas artilērijas brigādes lazaretes štāba ārsts Rodzevičs.

Diemžēl lazaretes ēkas liktenis nav ilgs, jo 1878.gada 18.jūnijā postošajā ugunsgrēkā, kas skāra lielu daļu pašu pilsētas teritoriju, ēka nodegusi.

Pilsētas slimnīca, ko atpazīstam ar šodienas ģeogrāfisko izvietojumu, tika dibināta un sāka darboties 1912.gadā, pilsētas valdei atpērkot domēņu jeb valsts zemi priežu mežā, un sākot kompleksa būvniecību.*

Vietējās pašvaldības izveidoja komiteju, kas uzraudzīja darbus, tā topot slimnieku mājai, saimniecības mājai, kalpotāju mājiņai, morgam un malkas šķūnītim. Sākoties pirmajam Pasaules karam vēl nepabeigtajā slimnīcas ēkā tiek uzņemti pirmie ievainotie karavīri.

1924.gadā Zemkopības ministrija slimnīcas īpašumu (zemi ar ēkām) piešķīra īpašumā Jēkabpils aprinķa pašvaldībai.

Ārstniecības iestāde strauji sāka attīstīties kopš 1927.gada 1.maija, kad tās vadību pārņēma ārsts Pēteris Aivars.

Viņš rūpējās par to, lai medicīnas pakalpojumi būtu pieejami arī ļaudīm ar ierobežotām materiālajām iespējām un atvēra pirmo slimnīcas ambulanci trūcīgajiem par pazeminātu maksu. Viņa vadībā tika uzbūvēta ķirurģijas ēka, kas mūsdienās zināma, ka Uroloģijas un 2.Terapijas nodaļas ēka. Tāpat P.Aivars ierīkoja tā saucamo “kalna sauli ”, diametrijas kabinetu, zobārstniecības kabinetu un retgena kabinetu. Līdz 1933.gadam viņš bija vienīgais ārsts slimnīcā, līdz brīdim, kad slimnīcā tika pieņemts otrs ārsts, kura vajadzībām speciāli tika uzbūvēta dzīvojamā māja, kas saglabājusies līdz pat mūsdienām un tajā atrodas Grāmatvedības nodaļa un kase. P.Aivars piesaistīja talantīgus ārstus, tā piemēram, 1938.gada 15.oktobrī darbā tika pieņemts ārsts – ķirurgs Irma Beniņa.

Notikumiem strauji attīstoties uz priekšu 1936.gada 17.decembrī Jēkabpils apriņķa pašvaldību sadarbības apvienības vadībā tiek atvērta jauna slimnīca ar 35 tolaik moderni aprīkotām gultas vietām ar radio aparātu pie katras gultas.

Laika gaitā, paplašinoties un attīstoties slimnīcas resursiem, nodaļas izvietojās dažādās Jēkabpils pilsētas vietās: tā piemēram, Terapijas nodaļa, Tuberkolozes dispansers un poliklīnika atradās Brīvības ielā, (mūsdienās esošās Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkas telpās). Sieviešu konsultācijas Gagarina ielā, (tagadējā Viestura ielā), Zobārstniecības nodaļa un bērnu konsultācijas Rīgas ielā.

20.gs.60.gados lauku slimnīcas tiek slēgtas kā nerentablas, galveno uzmanību pievēršot rajonu slimnīcu materiālās bāzes stiprināšanai. Līdz ar to slimnīcā pietrūka gultas vietu. Šī probēma tiek risināta un 1970.gadā tiek izstrādats jaunās slimnīcas projekts un sākas ta būvniecība. Jaunais slimnīcas korpuss tiek nodots ekspluatācijā 1974.gada 31.decembrī un svinīgi atklāts 1975.gadā, kad slimnīcu vadīja galvenais ārsts Viesturs Skrodelis. Slimnīcas piecstāvu korpusa ēkā atradās 235 gultas. Jūtami uzlabojās darba apstākļi ķirurģijas, dzemdību un bērnu nodaļā, rodas iespēja veidot traumatoloģijas, uroloģijas, reanimācijas gultasvietas un sāka attīstīties anestezioloģijas dienests.

Ilgu laiku ambulatorās palīdzības pakalpojumi tiek sniegti dažādos pilsētas rajonos, turklāt abos Daugavas krastos,kur visiem ārstu kabinetiem bija jāiztur 2-3 maiņas dienā. Cilvēkiem bija neērti braukāt no vienas ēkas uz citu, tas pats attiecas arī uz medicīnisko personālu un ārstiem, daudz laika prasīja ceļš no slimīcas uz poliklīnas ēkām un atpakaļ. Lai šo jautājumu risinātu jaunās poliklīnikas celtniecībai tiek piešķirta zeme 1,08 ha platībā Stadiona ielā un iedalīti 10 275 rubļi jaunās ēkas būvniecībai. Poliklīnikas būvniecības ieceri atbalstīja toreizējais rajona izpildkomitejas priekšsēdetājs, vēlāk partijas rajona komitejas pirmais sekretārs Visvaldis Šterns, rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Jānis Šiballo un partijas rajona otrais sekretārs Valdis Lietavietis. Ambulatorās daļas celtniecība tiek uzsākta 1982.gadā un pēdējā brīdī tiek atrasta iespēja poliklīnikas priekšplānā būvēt strūklaku, kas projektā nav tikusi paredzēta.

Ambulatorās palīdzības sniegšanai būtisku ieguldījumu deva jaunās četrstāvu poliklīnikas nodošanas ekspluatācijā. 1984.gadā 4.novembrī ar svinīgu pasākumu tiek atklāta jaunā poliklīnika – ambulatorā nodaļa. Ēku atklāj rajona partijas komitejas sekretārs Visvaldis Šterns, uzstājas Latvijas Republikas Veselības ministrs V.Kaņeps.

Poliklīnika pacientus sāk pieņemt 1984.gada 5.novembrī.

Jaunās ēkas 1.stāvā tiek iekārtota iedzīvotāju profilaktisko apskašu nodaļa, divi rentgena kabineti ar modernām iekārtām un centralizētā šļirču sterializācijas nodaļa. Ēkas 3.stavā tiek izveidots rehabilitācijas centrs, tāpat tiek iekārtotas telpas darba ekspertīzes ārsta komisijai (DEĀK).

Tolaik iedzīvotāju profilaktiskās apskates tiek uzskatītas par svarīgu ambulatoro posmu mediķu uzdevumu. To uzlabošanai 20.gs.80.gados ievieš aptverošu sistēmu – profilaktiskās apskates tiek veiktas visiem, kas vēršas pēc medicīniskās palīdzības poliklīnikā, ambulancēs, kā arī slimniekiem, kas ārstējas stacionārā.

Tālākos vai tuvākos laika posmos, slimnīca vienmēr ir centusies attīstīties un veikt uzlabojumus, domājot par tās pacientiem un personālu, tā piemēram :
2005.gadā notiek Uzņemšanas nodaļas un Reanimācijas nodaļas rekonstrukcijas darbi.
2007.gadā darbu atsāk atjaunotais Operaciju bloks, kas vēl aizvien uzskatāms par vienu no Latvijā modernākiem operāciju blokiem.
2011.gadā tiek pabeigta slimnīcas nodaļu renovācija – palātās iebūveti sanitārie mezgli, sakārtotas medicīnas gāzu un trauksmes sistēmas, darbojas laikam atbilstoša ventilācijas sistēma.
2012.gadā tiek atjaunota 2.Terapijas un Uroloģijas nodaļu ēka, tāpat šajā gadā tika uzsākta Infekciju slimību nodaļas un Dienas stacionāra ēkas piebūves celtniecība.
Jāpiemin, ka 2012.gada 1.oktobrī darbu uzsāka jaunākā no Jēkabpils reģionālās slimnīcas nodaļām – Sterilizācijas nodaļa.

Pēdējos piecpadsmit gados SIA „ Jēkabpils reģionālā slimnīca” savā iestādē ir ieviesusi virkni jaunu tehnoloģiju un paklapojumu sniegšanu:
• Kompjūtertomogrāfija;
• Asinsvadu doplerogrāfija;
• Plašs laboratorisko izmeklējumu spektrs;
• Operācijas laparaskopijas tehnikā;
• Hemodialīzes pakalpojumi;
• Ultrasonogrāfija;
• Sirds-asinsvadu sistēmas paplašināti funkcionālie izmeklējumi;
• Priekšdziedzera ultrasonogrāfijas izmeklējumi’;
• Priekšdziedzera biopsijas ultrasonogrāfijas kontrolē ar lokālu anestēziju;
• Urīnpūšļa jaunveidojumu diagnostika ar fibrocistokopu palīdzību.

Par vēsturisko faktu, lietu, materiālu, fotogrāfiju un medicīniskā aprīkojuma uzglabāšanu, mēs lielu paldies sakam mūsu personāldaļas vadītājai Litai Eglītei, kas slimīcā strādā kopš 1974.gada.
.

* http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/27259/

Līdz mūsdienām ir saglabājušās daudzas vēsturiskas fotogrāfijas par tā laika slimnīcas ikdienu – senākā fotogrāfija slimnīcas atmiņu albumā ir no 1934.gada – kurā attēlota „spāru svētki” vienai no slimnīcas teritorijas ēkām.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201