VIDES PIEEJAMĪBA

Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja iekļūt ārstniecības iestādē un saņemt tās sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
Ārstniecības iestādē (stacionāra un ambulatorajā daļā) ir pieejama vismaz viena tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Tādējādi tiek nodrošināts vides pieejamības samērīgums un tiek nodrošināts veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības princips.

Papildus informācijas saņemšanai vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 65237810 vai rakstīt uz e- pasta adresi info@jrslimnica.lv

Pacientiem ratiņkrēslos
Pacientiem, kuri apmeklē poliklīnikas kabinetus t.sk. ģimenes ārstu kabinetus, lieto liftu, ratiņkrēslos platākos par 82 cm, lūdzam izmantot šaurākus ratiņkrēslus, kas atrodas poliklīnikas reģistratūrā. Lai šos šaurākos ratiņkrēslus saņemtu, griezieties poliklīnikas reģistratūras izziņās vai zvaniet 29608963.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201