KVALITĀTES VADĪBA SLIMNĪCĀ

Slimnīcas darbība sastāv no daudzu procesu nepārtrauktas mijiedarbības, pastāvīgas informācijas apmaiņas starp slimnīcas struktūrvienībām, lēmumu pieņemšanas un izpildes koordinēšanas. Kvalitātes vadība ir viens no būtiskiem instrumentiem, kas nodrošina pārdomātu un sistemātisku pieeju procesu vadībai, tas ļauj vieglāk vadīt, mērīt un pilnveidot slimnīcā notiekošos procesus.

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā ir izveidota Kvalitātes vadības daļa, kuras uzdevums ir:

  • veicināt pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes vadības uzturēšanu un pilnveidošanu.
  • veikt slimnīcas struktūrvienību un to darba rezultātu novērtēšanu,
  • kā arī palielināt pārvaldes procesu caurspīdīgumu.

Tas, ko pacients sagaida ārstniecības iestādē ir, ka ārstēšana būs efektīva, precīza un ātra. Savukārt, mediķiem kā viens no vērtējumiem kvalitatīvai ārstniecībai un aprūpei ir pacienta drošība. Pacientu drošība ik vienai ārstniecības iestādei ir svarīgs nosacījums un reizē arī liels izaicinājums. Pacientu drošība mūsu slimnīcā ir prioritāte, kas ir arī kvalitatīvas aprūpes būtisks kritērijs.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201