CENU APTAUJA AINAVU CIRTS PĀRDOŠANAI

13/03/2023
koki2-1200x1090.jpeg

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” veic tirgus izpēti – Cenu aptauju ainavu cirts pārdošanai adresē: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads.
Papildus informācija par cirti un Pieteikumu-piedāvājumu cirsmas iegādei skatīt, šeit.

 

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201