PALIATĪVĀS APRŪPES KONSĪLIJA ORGANIZĒŠANA

10/06/2024
paliaticcare.jpg
Pakalpojumu var saņemt personas, kurām ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par indicētu paliatīvo aprūpi dzīvesvietā, ja konsīlija lēmumā pacientam ir piešķirts paliatīvā pacienta statuss un prognozētā dzīvildze ir līdz 6 (sešiem) mēnešiem.
Pacientiem ar onkoloģisko slimību 4. stadijā ir piejams konsīlijs par paliatīvo aprūpi mājās Jēkabpils Reģionālās slimnīcas Ambulatorajā daļā.
Lai saņemtu paliatīvo aprūpi mājās, konsīlijam nepieciešams nosūtījums no ģimenes ārsta vai ārsta speciālista un visi izraksti, izmeklējumi, ko jāpiegādā konsīlija koordinatoram Skaidrītei Voiko tālr. 26115617, iepriekš saskaņojot laiku. Ja pacients atrodas stacionārā, tad konsīliju organizē stacionārā ārstniecības iestāde. Sagatavotie dokumenti tiek nodoti paliatīvās aprūpes speciālistam J.Buceniecei, kas sagatavo un izvērtē ar citiem speciālistiem konsīlija slēdzienu. Slēdziens tiek sagatavots 5 (piecu) darba dienu laikā. Sagatavoto konsīlija slēdzienu saņem pacienta tuvinieki.
Pēc konsīlija slēdziena saņemšanas, ja pacientam ir indicēti paliatīvās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā, ģimenes ārsts vai ārsts speciālists, kas nosūtīja uz konsīliju, noformē nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai un sazinās ar Pakalpojumu sniedzēju koordinatoru, kas nodrošina Pakalpojuma atbilstošajā teritorijā, un sniedz visu nepieciešamo informāciju pakalpojuma uzsākšanai.
Ambulatoram pacientam pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 h laikā no brīža, kad pacients pieteikts Pakalpojuma saņemšanai. Ja pacients pieteikšanas brīdī atraodas stcionārā, tad 24 h laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201