ERAF PROJEKTS Nr. 9.3.2.0/17/I/011

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/011
“Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” 

30.01.2018.

Ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par ERAF fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/17/I/011

Projekta mērķis

Attīstīt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā. Realizējot projektu, plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar sirds-asinsvadu, onkoloģiskajām, psihiskajām saslimšanām, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Projekta mērķis atbilst SAM 9.3.2 mērķim- uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Investīcijas tiks ieguldītas infrastruktūrā un tehnoloģijās, kas pilnībā vai lielākoties nodrošina valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu. Kvalitatīvāki valsts apmaksātie pakalpojumi tiks nodrošināti reģiona iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai. Īpaši svarīgi tas ir sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām-pensionāriem, invalīdiem trūcīgām personām, kuri pārsvarā  izmanto valsts apmaksātus pakalpojumus.

Projekta aktivitātes

 1. Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve- iekšējo komunikāciju( ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde) nomaiņa, mēbeļu un iekārtu piegāde, divu veco liftu nomaiņa,
 2. Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī) 1.stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve- iekšējo komunikāciju( ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde) nomaiņa, mēbeļu un iekārtu piegāde, trīsveco liftu nomaiņa,
 3. Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža,
 4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Plānotais projekta īstenošanas ilgums36 mēneši: 01.2018-12.2020

Projekta kopējās izmaksas6 409 808, t.sk.:

1. Attiecināmās izmaksas-5 009 910, t.sk.:

 • ERAF (85%)-4 258 423.50;
 • valsts budžets (9%)-450 891.90
 • privātais finansējums (6%)-300 594.60

2. Neattiecināmās izmaksas-1 399 898, t.sk.:

 • privātais finansējums (6%)-83 994,
 • publiskais finansējums (pašvaldības)-1 315 904


Plānotie rezultāti:

 • Veikta Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve 2512m2 platībā
 • Veikta Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125,Jēkabpilī) 1.stāva pārbūve 2045m2 platībā
 • Piegādātas un uzstādītas 8 jaunas iekārtas( 2 Ultrasonogrāfi, datortomogrāfs-stacionāra diagnostikas nodaļai, 3 rentgena iekārtas-2 stacionāra diagnostikas nodaļai, 1 ambulatorajā daļā, 2 jaunās paaudzes mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas Austrulatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai)
 • Projekta realizācijas gaitā nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi (informācijas stendi, plāksnes, aktuāla informācija reizi ceturksnī par projekta norisi slimnīcas mājas lapā www.jekabpilsrs.lv, kā arī citos masu mēdijos

Pirms līguma par projekta ieviešanu noslēgšanas tika izsludināts iepirkums 2 MPV iekārtu iegādei Austrumlatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai, 20.12.2017 tika noslēgts līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

30.04.2018.

Uzsākot projekta ieviešanu  pie stacionāra 5-stāvu ēkas galvenās ieejas  tika uzstādīts informatīvais stends.

 Projekta aktivitātes – Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ietvaros vēl pirms līguma par projekta ieviešanu noslēgšanas tika izsludināts iepirkums 2 MPV iekārtu iegādei Austrumlatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai.

Saskaņā ar 20.12.2017  noslēgto līgumu   iekārtu   piegādi  un uzstādīšanu veica SIA  „Arbor Medical”  Divas  jaunākās paaudzes  mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas  pielietojamas jaundzimušajiem, t.sk. priekšlaikus dzimušajiem  ar  svaru no 500 gr, jaundzimušajiem, bērniem un  arī pieaugušajiem. Iekārtas  tika iegādātas ar mērķi- nodrošināt adekvātu mākslīgo plaušu ventilāciju ar kapnometriju un automātisku FiO2 regulāciju, lai samazinātu hiperventilācijas un pneimotoroksa risku, veicot mazāk invazīvas manipulācijas.

AVEA ventilācijas iekārtas  jau  veiksmīgi tiek izmantotas darbā jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā.

Projekta aktivitātes-Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ietvaros ir izsludināti atklāti konkursi par ultrasonogrāfijas un rtg  iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

Projekta aktivitāšu- Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve un Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī) 1.stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve

ietvaros 21.02.18 tika izsludināts atklāts konkurss SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas un stacionāra ēkas 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Piedāvājumus iesniedza 3 pretendenti.

Līgumi par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību noslēgti ar SIA „REM PRO”

24.04.18  par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

30.04.18  par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionāra ēkas 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Saskaņā ar noslēgtā līguma par projekta realizāciju nosacījumu, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 3 milj. euro, slimnīca  projekta ieviešanas uzraudzībai ir izveidojusi vadības un kontroles komisiju. Vadības un kontroles komisijas sanāksmes projekta ieviešanas laikā paredzēts organizēt vienu reizi ceturksnī, uzaicinot tajās piedalīties Veselības ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvjus.

24.04.18 Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notika Vadības un kontroles komisijas sanāksme, kurā piedalījās  Veselības ministrijas pārstāves Agnese Tomsone un Dace Ozoliņa, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāves Irina Lauva un Karīna Visikoviča,  Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs Ivars Zvīdris, valdes locekļi Ruta Miķelsone un Gunta Dābola, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” galvenā māsa Māra Skrodere, projekta iepirkumu speciāliste Ausma Čača, projekta būvdarbu speciāliste Astrīda Dutkēviča un projekta koordinatore Aija Vīksna.

Sanāksmes laikā klātesošos ar slimnīcas darba rādītāju dinamiku iepazīstināja valdes locekle Ruta Miķelsone, par projekta ieviešanas nepieciešamību un realizācijas gaitu informēja valdes priekšsēdētājs Ivars Zvīdris. Sanāksmes laikā tika analizēts arī  projekta ieviešanas plāns, iespējamie riski un to novēršana projekta ieviešanas gaitā.

20.07.2018.

Saskaņā ar ERAF projektā Nr. 9.3.2.0/17/I/011 “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” plānotajām aktivitātēm slimnīcai 13., 16. jūlijā tika piegādātas 2 jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas.

Ultrasonogrāfija ir nesāpīgs, neinvazīvs vizuālās diagnostikas izmeklējums, kas izmanto ultraskaņu, lai vizualizētu ķermeņa iekšējās struktūras, kā, piemēram, dažādus iekšējos orgānus, muskuļus, cīpslas, locītavas. Ehokardiogrāfija ir nesāpīgs, neinvazīvs sirds izmeklējums ar ultraskaņu, ar tās palīdzību var atklāt iedzimtas un iegūtas sirdskaites, novērtēt sirds struktūras un to funkcionālo stāvokli. Asinsvadu ultrasonogrāfija jeb duplekssonogrāfija ir neinvazīva asinsvadu izmeklēšanas metode ar ultraskaņas palīdzību, lai novērtētu plūsmu asinsvados.

USG izmeklējumus SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionāra un ambulatorajiem pacientiem veic 15 sertificēti speciālisti-ehokardiogrāfijas-sirds un tās asinsvadu, vēdera dobuma orgānu,vairogdziedzera, krūšu dziedzeru, asinsvadu, grūtnieču un ginekoloģiskos, jaundzimušo un zīdaiņu neirosonoskopiju.

Patreiz izmeklējumi tiek veikti ar 5 USG iekārtām, no kurām 2006. gadā iegādātā iekārta ir fiziski un morāli novecojusi un nav remontējama, jo jaunās paaudzes programmatūra un zondes neatbilst vecajai iekārtai. 2008. gadā iegādātajai iekārtai nepieciešama ekrāna nomaiņa.

Lai varētu veikt kvalitatīvus, mūsdienām atbilstošus kardiovaskulāros un radioloģijas izmeklējumus, ir iegādāta jauna – digitālā diagnostiskās ultrasonogrāfijas iekārta Epiq5 Philips Healthcare, kas nodrošina augstu izšķirtspēju, kas ļoti būtiska gan sirds, gan asinsvadu, gan radioloģijas izmeklējumiem, kā arī ir aprīkota ar speciālu programmu miokarda deformāciju izvērtēšanai (uz esošajām USG iekārtām nav). Jaunās iekārtas aprīkojumā ir arī zonde, kas nodrošina 3D/4D attēlveidošanu un pamatā tiks izmantota augsta riska grūtnieču izmeklēšanai, ja ir aizdomas par augļa iedzimtām pataloģijām.

Iekārtas kopējās izmaksas-130 680.00 EUR ar PVN

Sakarā ar to, ka stacionārā nebija atbilstošas portatīvās ultrasonogrāfijas iekārtas, tika iegādāta portatīvā digitālā diagnostiskās ultrasonogrāfijas iekārta CX50 Philips Healthcare. Iekārta tiks izmantota pacientu izmeklēšanai Austrumlatvijas Perinatālās aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā priekšlaikus dzimušu un slimu jaundzimušo izmeklēšanai situācijās, kad izmeklējums jāveic nodaļā uz vietas, kā arī tiem pacientiem, kuri saņem neatliekamo palīdzību reanimācijas un uzņemšanas nodaļās.

Iekārtas kopējās izmaksas-56 870.00 EUR ar PVN. Iepriekš minēto USG iekārtu piegādi veica SIA “Arbor Medical Korporācija”.

20.12.2018.

2018.gada 16. augustā projekta vadības un kontroles komisijas sēdē, izskatot Projekta progresu, tika izskatīts jautājums par iespēju pagarināt rentgena iekārtu piegādes termiņu un visa Projekta ieviešanas termiņa pagarinājuma iespējām.

Pamatojums: ieilgusi pārbūves būvdarbu tehniskā projekta izstrāde, kas pagarina plānoto būvdarbu izpildes termiņu būvēm – telpām, kurās plānots uzstādīt rtg iekārtas. Līdz būvdarbu pabeigšanai, rentgena iekārtu uzstādīšana un palaišana darbībā, nav tehniski iespējama.
Saskaņā ar iepriekš minēto tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1. Veikt grozījumus rentgena iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņos, nosakot tos atbilstoši būvdarbu izpildes termiņam, 2021.gadu
2. Veikt precizējumus Projekta iepirkuma plānā nosakot rentgena iekārtu iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņu 15.01.2021.
3. Grozīt Projekta īstenošanas ilgumu un noteikt to 48 mēneši – 01.2018. – 12.2021
4. Attīstīt Dienas stacionāra Oftalmoloģijas nodaļu

Projekta ietvaros sadarbībā ar SIA “Arbor Medical” korporācijas speciālistiem laika periodā no 2018. gada jūlija līdz 2018. gada novembrim tika organizētas apmācības slimnīcas 17 ultrasonogrāfijas speciālistiem darbam ar jaunajām USG iekārtām-Epiq5 un CX50 Philips Healthcare

2018. gada 19. decembrī projekta vadības grupas sanāksmē, piedaloties projektētāja REM PRO SIA pārstāvjiem tika saskaņotas un precizētas izstrādāto ambulatorās daļas un stacionāra uzņemšanas nodaļas tehniskā projekta izstādātās sadaļas.

Plānots tehniskā projekta izstrādi pilnībā pabeigt līdz 2019. gada 14. janvārim

26.03.2019.

Projekta aktivitāšu- Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve un Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī) 1.stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve ietvaros turpinās tehnisko projektu izstrāde.

Sakarā ar to, ka ir ieilgusi AVK (apkure, ventilācija, kondicionēšana) sadaļu izstrāde abiem tehniskajiem projektiem turpinās darbs pie tehnisko projektu izstrādes pilnīgas pabeigšanas.Plānots, ka Ambulatorās daļas tehniskā projekta izstrāde pilnībā tiks pabeigta 29.03.19. Saskaņā ar Izpildītāja SIA “REM PRO” sniegto informāciju stacionāra uzņemšanas nodaļas tehniskā projekta izstrādi pilnībā plānots pabeigt 17.04.19.

22.03.19. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notika Vadības un kontroles komisijas sanāksme, kurā piedalījās Veselības ministrijas pārstāve Dace Ozoliņa, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis Uģis Žukelis, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs Gvido Liepiņš, valdes locekle Inna Budovska , SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” izpilddirektors Ivars Zvīdris, projekta iepirkumu speciāliste Ausma Čača, projekta būvdarbu speciāliste Astrīda Dutkēviča un projekta koordinatore Aija Vīksna.

Sanāksmes laikā par projekta realizācijas gaitu informēja izpilddirektors Ivars Zvīdris. Tika analizēts projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafiks, finansēšanas plāns, radušās problēmas un iespējamie riski un to novēršana projekta realizācijas laikā. Tika izskatīta iespēja Projekta aktivitātes-Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ietvaros veikt izmaiņas plānoto tehnoloģiju iegādes sarakstā.

05.07.2019

Projekta aktivitāšu Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve un Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī) 1.stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve ietvaros  ir pabeigta Ambulatorās daļas un Stacionāra 5-stāvu ēkas pirmā stāva pārbūves  tehnisko projektu izstrāde.

Saskaņā ar 2018. gada 20. jūlijā noslēgto līgumu SIA “REM PRO” izstrādātie Tehniskie projekti 20.05.19 un 10.06.19 iesniegti neatkarīgās ekspertīzes veikšanai Pilnsabiedrībai  “Lūsis V un MV Būveksperti”. Būvekspertīzes veicēji ir iesnieguši pirmreizējos atzinumus saskaņā ar kuriem patreiz tiek papildinātas un precizētas tehnisko projektu izstrādātās daļas.

05.07.19 Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notika Vadības un kontroles komisijas sanāksme, kurā piedalījās  Veselības ministrijas pārstāves Agnese Tomsone un Dace Ozoliņa, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis Uģis Žukelis,  Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis Andrejs Miļčevskis , SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” projektu vadītāja Aija Vīksna, projekta iepirkumu speciāliste Ausma Čača, projekta būvdarbu speciāliste Astrīda Dutkēviča un projekta grāmatvede Gunta Dābola

Sanāksmes laikā par projekta  ieviešanu un problēmām projekta realizācijas laikā informēja  projektu vadītāja Aija Vīksna Tika analizēts projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafiks,  plāns, radušās problēmas un iespējamie riski un to novēršana projekta realizācijas laikā.

Tika izskatīta  iespēja Projekta aktivitātesJaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ietvaros veikt izmaiņas plānoto tehnoloģiju iegādes sarakstā. Projekta iesniegumā  plānotās vienas rtg iekārtas vietā apstiprinātā finansējuma ietvaros iegādāties aprīkojumu operāciju blokam-laparaskopisko OP iekārtu ar instrumentu komplektu, jaunu operāciju galdu, spēka instrumentu (urbšanas iekārtu), kā arī jaunu kolposkopu Ambulatorajai daļai.

15.10.2019

Projekta ieviešana 2019.gada III ceturksnī

2019.gada III ceturksnī projekta darbības “Tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža” ietvaros ir izstrādāta iepirkumu dokumentācija medicīniskā aprīkojuma – datortomogrāfa un trīs rentgena iekārtu – iegādei. Iepirkumus plānots izsludināt 2019.gada oktobrī. Šīs aktivitātes ietvaros jau 2020.gada pirmajā pusē Jēkabpils reģionālajā slimnīcā darbību uzsāks divas jaunas medicīnas iekārtas – rentgenogrāfijas iekārtas ambulatorajā daļā un pārvietojama rentgenogrāfijas iekārta slimnīcas stacionārā.

Projekta darbību “Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas pārbūve” un “Jēkabpils reģionālās slimnīcas 1.stāva pārbūve” ietvaros izstrādātie tehniskie projekti tiek koriģēti un precizēti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pacientu un medicīnas personāla vajadzībām. Iepirkumu pārbūves darbu uzsākšanai, kā arī būvdarbu uzsākšana plānota 2020.gadā.

10.01.2020.

Projekta ieviešana 2019.gada IV ceturksnī

2019.gada IV ceturksnī projekta darbības “Tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža” ietvaros tika izsludināti iepirkumi par medicīniskā aprīkojuma – datortomogrāfa un trīs rentgena iekārtu – iegādi.

2019.gada 16.oktobrī tika izslidināts iepirkums “Rentgena iekārtu piegāde un uzstādīšana”. Iepirkuma komisija padziļināti izvērtēja saņemto pretendenta piedāvājumu par stacionāro rentgena iekārtu, salīdzinot to ar līdzvērtīgu iekārtu cenām Latvijā. Rezultātā tika konstatēts, ka cenas par līdzvērtīgām iekārtām, par kurām ir noslēgti līgumi, ir ievērojami zemākas nekā pretendenta piedāvātā. Iegādājoties iekārtu par piedāvāto cenu, pārmaksa par to varētu sastādīt aptuveni 70 000 euro un būtu uzskatāma par nesaimniecisku finanšu līdzekļu izlietojumu. Ņemot vērā minēto, tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu parstacionāra digitāla rentgena piegādi.

Savukārt, iepirkuma daļā par pārvietojama digitāla rentgena iekārtas iegādi, 2019.gada 19.decembrī tika noslēgt līgums ar SIA “ArborMedical korporācija”.

2019.gada 21.oktobrī tika izsludināts iepirkums “Datortomogrāfa piegāde un uzstādīšana”. 2019.gada 15.novembrī Iepirkumu uzraudzības birojā tika saņemta pretendenta SIA “Tradintek” sūdzība, sūdzības izskatīšanas termiņš tika noteikts 2019.gada 9.decembris. Ņemot vērā minēto, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” lēma pārtraukt iepirkuma procedūru, precizēt nolikumu un tā pielikumus un izsludināt jaunu iepirkuma procedūru.

Projekta darbību “Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas pārbūve” un “Jēkabpils reģionālās slimnīcas 1.stāva pārbūve” ietvaros izstrādātie tehniskie projekti tiek koriģēti un precizēti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pacientu un medicīnas personāla vajadzībām. Iepirkumu pārbūves darbu uzsākšana, kā arī būvdarbu uzsākšana plānota 2020.gadā.

08.04.2020.

Projekta ieviešana 2020.gada I ceturksnī

2020.gada I ceturksnī projekta darbības „Tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža”, pēc līguma noslēgšanas ar SIA „Arbor Medical korporācija”, ir piegādāta pārvietojama digitāla rentgena iekārta, veikta arī darbinieku apmācība.

Turpinās darbs pie projekta darbību „Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas pārbūve” un „Jēkabpils reģionālās slimnīcas stacionāra 1.stāva pārbūve” ietvaros izstrādāto tehnisko projektu precizēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pacientu un medicīnas personāla vajadzībām. Būvprojekti iesniegti saskaņošanai atbildīgajās institūcijās. Iepirkumu pārbūves darbu uzsākšanu plānots izsludināt 2020.gada II ceturksnī.

15.07.2020.

Projekta ieviešana 2020.gada II ceturksnī

2020.gada jūnijā ir pabeigta projekta darbību „Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas pārbūve” un „Jēkabpils reģionālās slimnīcas stacionāra 1.stāva pārbūve” ietvaros plānoto tehnisko projektu izstrāde un saņemta Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

2020.gada 10.jūlijā tiks izsludināts iepirkums par “Par tiesībām veikt telpu pārbūves darbus SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ēkās un “Par tiesībām veikt būvuzraudzību SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ēku pārbūves darbiem.

2020.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Rentgena iekārtu piegāde un uzstādīšana”, rezultātā saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “ArborMedical Korporācija”, līguma cena EUR 356 500.

2020.gada 7.maijā izsludināts iepirkums “Datortomogrāfa piegāde un uzstādīšana”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš –2020.gada 31.jūlijs.

15.10.2020.

Projekta ieviešana 2020.gada III ceturksnī:

2020.gada 21.septembrī notika atklāta konkursa “Par tiesībām veikt būvuzraudzību SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ēku pārbūves darbiem” rezultātā saņemto piedāvājumu atvēršana. Kopumā tika saņemti četru pretendentu piedāvājumi.

2020.gada 5.oktobrī notika atklāta konkursa “Par tiesībām veikt telpu pārbūves darbus SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”” rezultātā saņemto piedāvājumu atvēršana. Kopumā tika saņemti sešu pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma komisija ir uzsākusi saņemto piedāvājumu izvērtēšanu, tiek plānots, ka līgums par pārbūves darbu veikšanu tiks noslēgts 2020.gada IV ceturksnī.

2020.gada 7.septembrī notika atklāta konkursa “Datortomogrāfa piegāde un uzstādīšana” saņemto piedāvājumu atvēršana. Tika saņemts un izvērtēts viens piedāvājums. 2020.gada 29.septembrī SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” noslēdza līgumu ar Siemens HealthcareOy Latvijas filiāli par datortomogrāfa piegādi. Līguma cena EUR 400073,00.

12.03.2021.

Projekta ieviešana 2020.gada IV ceturksnī:

Iepirkuma komisija ir izvērtējusi iepirkuma “Par tiesībām veikt telpu pārbūves darbus SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”” rezultātā saņemtos piedāvājumus un 2020.gada 8.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “Jēkabpils PMK” par būvdarbu veikšanu. Darbu izpildes termiņš noteikts 2022.gada 31.maijs.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:

 1. Stacionāra 1.stāva pārbūve (izņemot liftu pārbūvi).
 2. Ambulatorās daļas pārbūve – rehabilitācija nodaļa, lifti, teritorijas labiekārtojums.
 3. Ambulatorās daļas pārbūve –ģimenes ārsti, ārstu speciālistu zona, koplietošanas telpas.
 4. Ambulatorās daļas pārbūve – laboratorija, administrācija 1.stāvā.

2020.gada 15.decembrī SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde ar SIA “Arbor Medical Korporācija” parakstīja pieņemšanas nodošanas aktu par līguma Nr.151/2020/ERAF ietvaros iegādātā rentgena piegādi un uzstādīšanu.

Projekta ieviešana 2021.gada I ceturksnī:

2021.gada I ceturksnī ir uzsākti telpu pārbūves darbi SIA “Jēkabpils Reģionālā slimnīca” ambulatorajā daļā un stacionāra 1.stāvā.2021.gada 2.martā noslēgta papildu vienošanās Nr.1 pie līguma ar kuru tiek precizēta līguma cena, atbilstoši faktiskajai sociālā nodokļa likmei.

2021.gada 12.janvārī noslēgts līgums Nr. 4/2021/ERAF ar SIA “P.M.G” par būvuzraudzības veikšanu. Līguma summa EUR 47 117,53 ar PVN.

2021.gada 3.februārī parakstītas vienošanās Nr.1 ar SIA “REM PRO” pie 2018.gada 24.aprīļa iepirkuma līguma Nr. 78/2018K/ERAF un pie 2018.gada 30.aprīļa iepirkuma līguma Nr. 81/2018K/ERAF par autoruzraudzības darbu uzsākšanu.

Saistībā ar tehnoloģiju piegādi SIA “Jēkabpils Reģionālā slimnīca” ir nosūtījusi piegādes pieprasījumu Siemens HealthcareOy Latvijas filiālei līdz jūlijam piegādāt datortomogrāfa iekārtu Siemens Somatomgo.Top un pieprasījumu SIA “ArborMedical Korporācija”līdz septembrim piegādāt rentgena iekārtu Philips MedicalSystems Nederland B.V., Nīderlande DigitalDiagnost C90, 712034.

Projekta ieviešana 2021.gada II ceturksnī:

Būvdarbi:

2021.gada II ceturksnī turpinājās uzsāktie ambulatorās daļas un stacionāra ēkas 1.stāva pārbūves darbi.

Maijā, plānotajā termiņā, pabeigtas Ambulatorās daļas rehabilitācijas nodaļas telpas un nodotas SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” aprīkojuma uzstādīšanai un mēbeļu ievietošanai. Atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja, kā būvniecību uzraugošās institūcijas prasībām, papildus izstrādāts Darbu Organizācijas Projekts, kurā atrunāts kādā veidā katrs no pabeigtajiem darbu posmiem tiks atsevišķi ekspluatēts, nodrošināta evakuācija u.c., laikā, kad pārējā objektā turpinās būvdarbi.

Darbu Organizācijas Projekts akceptēts būvvaldē 2021.gada 8.jūlijā un pēc Būvniecības valsts kontroles biroja skaņojuma saņemšanas objekts tiks atvērts apmeklētājiem (orientējoši – 27.07.).

Stacionāra ēkas 1.stāva pārbūves I kārtas darbu lielākā daļa ir pabeigta. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” plāno darbu pieņemšanu 2021.gada 30.jūlijā. Objekta tīrīšana un nodošana ekspluatācijai, un Būvniecības valsts kontroles biroja skaņojuma saņemšana plānota 2021.gada 6.augustā, bet Neatliekamās palīdzības pārvietošana 2021.gada 7. – 08.augustā.

Tehnoloģiju piegāde:

Rentgena iekārtu iegāde:

2021.gada 29.martā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” nosūtīja pieprasījumu SIA “Arbor Medical Korporācija” piegādāt rentgena iekārtu Philips Medical Systems Nederland B.V., Nīderlande DigitalDiagnost C90, 712034.

2021.gada 1.jūnijā iekārta ir piegādāta un ievietota konkrētajās rentgena izmeklējumu telpās, kas izbūvētas atbilstoši nosacījumiem. Rentgena iekārtas montāža tiks uzsākta, kad pilnībā būs pabeigta telpu izbūve, tas ir stiklojuma un durvju uzstādīšana objektā, un tiešā rentgena kabineta tuvumā vairs netiks veikti darbi, kas saistīti ar iespējamu celtniecības putekļu izdalīšanos iekārtas tuvumā.

Datortomogrāfa  iegāde:

2021.gada 21.aprīlī SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” nosūtīja vēstuli SIA “Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle” ar lūgumu piegādāt datortomogrāfu. Piegāde plānota oktobrī.

Projekta ieviešana 2021.gada III ceturksnī:

Būvdarbi:

2021.gada 3.ceturksnī turpinājās Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas un Stacionārās daļas pārbūves darbi.

03.09.2021 noslēgusies Jēkabpils reģionālās slimnīcas Uzņemšanas nodaļas pārbūves 1.kārta un ekspluatācijā nodotas atjaunotās telpas.Uzņemšanas nodaļas pārbūves 2.kārta – 14.septembrī ārstniecības iestādes vadība, būvnieki un pašvaldības pārstāvji iemūrēja Uzņemšanas nodaļas pamatos kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

16.09.2021 noslēgta vienošanās Nr.3 pie būvdarbu līguma par veicamo darbu izmaiņām (ieslēdzamie – izslēdzamie darbi), līguma cena nav mainīta.

Rentgena iekārtu iegāde:

2021.gada 10.augustā parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par Stacionāra digitāla rentgena iekārtas Digital Diagnostc90 ar vienu stacionāru un vienu pārvietojamu detektoru un stacionāru pacienta galdu, un ar atbalsta statīvu piegādi, kā arī parakstīts akts par darbinieku apmācību.

Projekta ieviešana 2021.gada IV ceturksnī:

Būvdarbi

2021.gada 4.ceturksnī turpinājās Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas un Stacionārās daļas pārbūves darbi.

2021.gada 26.novembrī tika atklātas atjaunotās telpas, kurās ambulatoro pacientu pieņemšanu uzsāks daļa Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļas darbinieku.Minēto speciālistu telpas, kas atrodas poliklīnikas ēkā, ir pilnībā atjaunotas, tāpat iegādāts jauns un mūsdienīgs aprīkojums, kas ļaus uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt arī jaunu pakalpojumu sniegšanu.

Detalizēta informācija pieejama: https://jrslimnica.lv/atklaj-atjaunotas-rehabilitacijas-nodalas-telpas/

Datortomogrāfa iegāde

2021.gada 11.oktobrī tika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par datortomogrāfa Siemens Somatomgo.Top piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību.

Projekta ieviešana 2022.gada I ceturksnī:

Būvdarbi

2022.gada 1.ceturksnī turpinājās Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas un Stacionārās daļas pārbūves darbi.

2022.gada 11.martā noslēgta vienošanās Nr.5 pie būvdarbu līguma – puses vienojas par darbu apjomu aizstāšanu, kā arī ieslēdzamo un izslēdzamo darbu apjomu, nemainot kopējo līguma cenu.

Uz 2022.gada janvāri apmeklētājiem nodoti lietošanā abi Ambulatorās daļas lifti.

2022.gada 25.februārī tika atklātas atjaunotās telpas, ēkas 4.stāvā, kur izvietoti vairāku ārstu konsultāciju kabineti. Minēto speciālistu telpas, kas atrodas poliklīnikas ēkā, ir pilnībā atjaunotas, tāpat iegādātas jaunas un mūsdienīgas mēbeles, kas ļaus uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinās nepieciešamo komfortu pacientiem.

2022.gada pirmajā ceturksnī ir pabeigta teritorijas labiekārtošana Ambulatorās ēkas priekšējā daļā, izbūvējot jaunas kāpnes, celiņus, apgaismojumu un atsevišķu pandusu, lai cilvēki ar kustību traucējumiem un māmiņas ar bērnu ratiņiem ērtāk nokļūtu poliklīnikā. Kā arī iestājoties siltākam laikam, pavasara talkas laikā tika veikta apzaļumošana, kas priecēs apmeklētājus un personālu.

Aktīvi norisinās darbs pie Stacionāra ēkas 2.kārtas būvdarbiem Uzņemšanas nodaļā, kā arī pie atlikušajiem būvdarbu posmiem Ambulatorajā daļā. Ir uzsākti darbi Ambulatorās daļas 1. un 4.stāvā, kur paredzēts izbūvēt jaunas telpas ginekoloģijas nodaļas ambulatorajiem pakalpojumiem un veikt remontu administrācijai paredzētajās telpās.

14.07.2022.

Projekta ieviešana 2022.gada II ceturksnī:

Būvdarbi

2022.gada 2.ceturksnī turpinās Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas un stacionāra pārbūves būvdarbi.

Ambulatorā daļa

Ir pabeigti darbi ēkas 2.stāvā, kurā izvietoti ārstu kabineti(oftalmologs, dežūrārsts, u.c.) un pārbūvēti3 ģimenes ārstu kabineti. Telpas pilnībā iekārtotas ar jaunām mūsdienīgām mēbelēm. Turpmāk ģimenes ārstu Ritas Augustes, Sanitas Pārpuces un Ritas Zdūnes privātprakses darbosies pilnībā atjaunotos kabinetos.

Ir pabeigti darbi ēkas 4.stāvā (vienā ēkas spārnā), kurā tiks izvietoti ārstu-speciālistu kabineti. Visiem kabinetiem iegādātas jaunasmēbeles, lai nodrošinātu nepieciešamo komfortu pacientiem un personālam.

Turpinās darbi ēkas 3. stāvā un 1. stāvā, kur tiek izbūvētas laboratorijas telpas, jaunas telpas ginekoloģijas ambulatorajiem pakalpojumiem, kā arī citu ārstu – speciālistu kabineti.

Stacionārs

Nobeiguma stadijā ir 2.kārtas būvdarbi Stacionāra ēkas Uzņemšanas nodaļā.

Aktīvi norisinās darbs pie teritorijas labiekārtojuma pie Stacionāra ēkas galvenās fasādes.

Ir uzsākti darbi Ambulatorās daļas 1. un 4.stāvā, kur paredzēts izbūvēt jaunas telpas ginekoloģijas nodaļas ambulatorajiem pakalpojumiem un veikt remontu administrācijai paredzētajās telpās.

20.02.2023.

Projekta ieviešana 2022.gada III ceturksnī:


Būvdarbi

2022.gada 3.ceturksnī (jūlijā, augustā, septembrī) turpinājās un noslēdzās Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatorās daļas un stacionārās daļas pārbūves būvdarbi.

Jūlijā veikti būvdarbi ambulatora daļas rehabilitācijas nodaļā, ārstu speciālistu zonā, laboratorijā, ģimenes ārstu kabinetos, administrācijas1.stāvā, koplietošanas kāpņu telpās, administrācijas 4. stāvā un ārstu kabinetos, koplietošanas telpās/ centrālajā kāpņu telpā, un ir veikts teritorijas labiekārtojums(213 148,48 EUR apmērā), kā arī veikti būvdarbistacionāra daļā (27810,01 EUR apmērā).

Augustā veikti būvdarbi ambulatora daļas rehabilitācijas nodaļā, ārstu speciālistu zonā, laboratorijā, administrācijas1.stāvā, koplietošanas kāpņu telpās, administrācijas 4. stāvā un ārstu kabinetos, koplietošanas telpās/ centrālajā kāpņu telpā(185 389,97EUR apmērā), kā arī veikti būvdarbistacionāra daļā(34 231,84 EUR apmērā).

Stacionāra daļā būvdarbi augustā noslēdzās.

Septembrī veikti būvdarbi ambulatora daļas rehabilitācijas nodaļā, laboratorijā, ģimenes ārstu kabinetos,administrācijas 1.stāvā,koplietošanas kāpņu telpā, administrācijas 4. stāvā un ārstu kabinetos, koplietošanas telpās/ centrālajā kāpņu telpā, un ir veikts teritorijas labiekārtojums(112 001,87 EUR apmērā).

Ambulatorajai daļai iegādātas mēbeles.

Ambulatora daļā būvdarbi septembrīnoslēdzās, līdz ar to visi būvdarbi ir paveikti.

Visā būvdarbu procesā tika nodrošināta arī autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Uzstādītas divas informatīvās plāksnes, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas noteikto obligāto ES fondu projektu publicitātes prasību izpildi. 


Projekta ieviešana 2022.gada IV ceturksnī

 

2022.gada 4.ceturksnī (oktobrī, novembrī, decembrī) turpinās projekta realizācija, jo projektā ir paredzēts turpināt veikt telpu aprīkošanu.

Projekta realizācijas termiņš ir 2023.gada 30.jūnijs.

03/05/2023

Projekta ieviešana 2023.gada I ceturksnī

2023.gada 1.ceturksnī (janvāris, februāris, marts) turpinās projekta realizācija, jo projekta ietvaros ir atlicis apgūt finansējumu 74 371.79 EUR apmērā telpu aprīkošanā, kā rezultātā finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā atkārtoti izvērtēja aktuālās telpu aprīkošanas vajadzības, un tika apzināts nepieciešamais aprīkojums (plānots ieguldīt gan ambulatorās, gan stacionārā daļas vajadzībām veicot arī projekta aktivitāšu grozījumus), kā rezultātā uzsāktas nepieciešamās darbības to iegādei.

31/08/2023

Projekta ieviešana 2023.gada II ceturksnī

2023.gada 2.ceturksnī (aprīlis, maijs, jūnijs) turpinās projekta realizācija.

Aprīlī tika iegādātas iekārtas fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļai (uz projektu attiecināmās iekārtas: elektroterapijas iekārtas 2 gab., ultraīsviļņu iekārta 1 gab., magnetoterapijas iekārtas 2 gab., ultraskaņas terapijas iekārta 1 gab.).
Plašāka informācija par iegādātajām iekārtām linkā –
https://jrslimnica.lv/jekabpils-regionala-slimnica-iegadajusies-jaunas-iekartas-fizikalas-medicinas-nodalai/

17.05.2023. tika izsludināts atklāts konkurss Nr. JRS 2023/12K/ERAF Aprīkojuma “Kompresora medicīniskā saspiestā gaisa sagatavošanai un saspiestā gaisa sausinātāja, automātiskās virsmu dezinfekcijas iekārtas un aktīvo/pasīvo kustību trenažiera” piegāde un uzstādīšana

29/11/2023

Projekta ieviešana 2023.gada III ceturksnī un 2023.gada IV ceturksnī

2023.gada 3.ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris) un 4.ceturksnī (oktobris, novembris, decembris) turpinās projekta realizācija.

Sakarā ar to, ka iepirkums Nr. JRS 2023/12K/ERAF Aprīkojuma “Kompresora medicīniskā saspiestā gaisa sagatavošanai un saspiestā gaisa sausinātāja, automātiskās virsmu dezinfekcijas iekārtas un aktīvo/pasīvo kustību trenažiera” beidzās bez rezultāta, tad 07.09.2023. tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss Nr. JRS 2023/20K/ERAF, kas 10.10.2023. tika atvērts, un 01.11.2023. ir pieņemts pozitīvs lēmums visās iepirkuma 3 daļās.

Ar 14.11.2023. uzsākās līgumu slēgšanas process, un 14.11.2023. tika noslēgts līgums ar SIA “Amrid” par iepirkuma daļu Nr.2 automātisko virsmas dezinfekcijas iekārtas iegādi un uzstādīšanu (5142,5 EUR ar PVN), un iekārta 23.11.2023. ir piegādāta.

Par iepirkuma daļu Nr.3 aktīvo/pasīvo kustību trenažieris kājām un rokām iegādi un piegādi noslēgts līgums ar  SIA “Baltmedika” no 17.11.2023. (6709,45 EUR ar PVN).

Par iepirkuma daļu Nr.1 kompresora medicīniskā saspiestā gaisa sagatavošanai un saspiestā gaisa sausinātāja piegādi un uzstādīšanu līgums atrodas saskaņošanā.

Projekta realizācijas termiņš ir 31.12.2023.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201