ERAF PROJEKTS Nr. 9.3.2.0/17/I/011

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/011
“Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” 

30.01.2018.

Ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par ERAF fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/17/I/011

Projekta mērķis

Attīstīt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā. Realizējot projektu, plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar sirds-asinsvadu, onkoloģiskajām, psihiskajām saslimšanām, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Projekta mērķis atbilst SAM 9.3.2 mērķim- uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Investīcijas tiks ieguldītas infrastruktūrā un tehnoloģijās, kas pilnībā vai lielākoties nodrošina valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu. Kvalitatīvāki valsts apmaksātie pakalpojumi tiks nodrošināti reģiona iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai. Īpaši svarīgi tas ir sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām-pensionāriem, invalīdiem trūcīgām personām, kuri pārsvarā  izmanto valsts apmaksātus pakalpojumus.

Projekta aktivitātes

 1. Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve- iekšējo komunikāciju( ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde) nomaiņa, mēbeļu un iekārtu piegāde, divu veco liftu nomaiņa,
 2. Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī) 1.stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve- iekšējo komunikāciju( ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde) nomaiņa, mēbeļu un iekārtu piegāde, trīsveco liftu nomaiņa,
 3. Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža,
 4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Plānotais projekta īstenošanas ilgums36 mēneši: 01.2018-12.2020

Projekta kopējās izmaksas6 409 808, t.sk.:

1. Attiecināmās izmaksas-5 009 910, t.sk.:

 • ERAF (85%)-4 258 423.50;
 • valsts budžets (9%)-450 891.90
 • privātais finansējums (6%)-300 594.60

2. Neattiecināmās izmaksas-1 399 898, t.sk.:

 • privātais finansējums (6%)-83 994,
 • publiskais finansējums (pašvaldības)-1 315 904


Plānotie rezultāti:

 • Veikta Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve 2512m2 platībā
 • Veikta Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125,Jēkabpilī) 1.stāva pārbūve 2045m2 platībā
 • Piegādātas un uzstādītas 8 jaunas iekārtas( 2 Ultrasonogrāfi, datortomogrāfs-stacionāra diagnostikas nodaļai, 3 rentgena iekārtas-2 stacionāra diagnostikas nodaļai, 1 ambulatorajā daļā, 2 jaunās paaudzes mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas Austrulatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai)
 • Projekta realizācijas gaitā nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi (informācijas stendi, plāksnes, aktuāla informācija reizi ceturksnī par projekta norisi slimnīcas mājas lapā www.jekabpilsrs.lv, kā arī citos masu mēdijos

Pirms līguma par projekta ieviešanu noslēgšanas tika izsludināts iepirkums 2 MPV iekārtu iegādei Austrumlatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai, 20.12.2017 tika noslēgts līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

30.04.2018.

Uzsākot projekta ieviešanu  pie stacionāra 5-stāvu ēkas galvenās ieejas  tika uzstādīts informatīvais stends.

 Projekta aktivitātes – Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ietvaros vēl pirms līguma par projekta ieviešanu noslēgšanas tika izsludināts iepirkums 2 MPV iekārtu iegādei Austrumlatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai.

Saskaņā ar 20.12.2017  noslēgto līgumu   iekārtu   piegādi  un uzstādīšanu veica SIA  „Arbor Medical”  Divas  jaunākās paaudzes  mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas  pielietojamas jaundzimušajiem, t.sk. priekšlaikus dzimušajiem  ar  svaru no 500 gr, jaundzimušajiem, bērniem un  arī pieaugušajiem. Iekārtas  tika iegādātas ar mērķi- nodrošināt adekvātu mākslīgo plaušu ventilāciju ar kapnometriju un automātisku FiO2 regulāciju, lai samazinātu hiperventilācijas un pneimotoroksa risku, veicot mazāk invazīvas manipulācijas.

AVEA ventilācijas iekārtas  jau  veiksmīgi tiek izmantotas darbā jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā.

Projekta aktivitātes-Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ietvaros ir izsludināti atklāti konkursi par ultrasonogrāfijas un rtg  iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

Projekta aktivitāšu- Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve un Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī) 1.stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve

ietvaros 21.02.18 tika izsludināts atklāts konkurss SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas un stacionāra ēkas 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Piedāvājumus iesniedza 3 pretendenti.

Līgumi par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību noslēgti ar SIA „REM PRO”

24.04.18  par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

30.04.18  par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionāra ēkas 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Saskaņā ar noslēgtā līguma par projekta realizāciju nosacījumu, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 3 milj. euro, slimnīca  projekta ieviešanas uzraudzībai ir izveidojusi vadības un kontroles komisiju. Vadības un kontroles komisijas sanāksmes projekta ieviešanas laikā paredzēts organizēt vienu reizi ceturksnī, uzaicinot tajās piedalīties Veselības ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvjus.

24.04.18 Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notika Vadības un kontroles komisijas sanāksme, kurā piedalījās  Veselības ministrijas pārstāves Agnese Tomsone un Dace Ozoliņa, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāves Irina Lauva un Karīna Visikoviča,  Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs Ivars Zvīdris, valdes locekļi Ruta Miķelsone un Gunta Dābola, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” galvenā māsa Māra Skrodere, projekta iepirkumu speciāliste Ausma Čača, projekta būvdarbu speciāliste Astrīda Dutkēviča un projekta koordinatore Aija Vīksna.

Sanāksmes laikā klātesošos ar slimnīcas darba rādītāju dinamiku iepazīstināja valdes locekle Ruta Miķelsone, par projekta ieviešanas nepieciešamību un realizācijas gaitu informēja valdes priekšsēdētājs Ivars Zvīdris. Sanāksmes laikā tika analizēts arī  projekta ieviešanas plāns, iespējamie riski un to novēršana projekta ieviešanas gaitā.

20.07.2018.

Saskaņā ar ERAF projektā Nr. 9.3.2.0/17/I/011 “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” plānotajām aktivitātēm slimnīcai 13., 16. jūlijā tika piegādātas 2 jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas.

Ultrasonogrāfija ir nesāpīgs, neinvazīvs vizuālās diagnostikas izmeklējums, kas izmanto ultraskaņu, lai vizualizētu ķermeņa iekšējās struktūras, kā, piemēram, dažādus iekšējos orgānus, muskuļus, cīpslas, locītavas. Ehokardiogrāfija ir nesāpīgs, neinvazīvs sirds izmeklējums ar ultraskaņu, ar tās palīdzību var atklāt iedzimtas un iegūtas sirdskaites, novērtēt sirds struktūras un to funkcionālo stāvokli. Asinsvadu ultrasonogrāfija jeb duplekssonogrāfija ir neinvazīva asinsvadu izmeklēšanas metode ar ultraskaņas palīdzību, lai novērtētu plūsmu asinsvados.

USG izmeklējumus SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionāra un ambulatorajiem pacientiem veic 15 sertificēti speciālisti-ehokardiogrāfijas-sirds un tās asinsvadu, vēdera dobuma orgānu,vairogdziedzera, krūšu dziedzeru, asinsvadu, grūtnieču un ginekoloģiskos, jaundzimušo un zīdaiņu neirosonoskopiju.

Patreiz izmeklējumi tiek veikti ar 5 USG iekārtām, no kurām 2006. gadā iegādātā iekārta ir fiziski un morāli novecojusi un nav remontējama, jo jaunās paaudzes programmatūra un zondes neatbilst vecajai iekārtai. 2008. gadā iegādātajai iekārtai nepieciešama ekrāna nomaiņa.

Lai varētu veikt kvalitatīvus, mūsdienām atbilstošus kardiovaskulāros un radioloģijas izmeklējumus, ir iegādāta jauna – digitālā diagnostiskās ultrasonogrāfijas iekārta Epiq5 Philips Healthcare, kas nodrošina augstu izšķirtspēju, kas ļoti būtiska gan sirds, gan asinsvadu, gan radioloģijas izmeklējumiem, kā arī ir aprīkota ar speciālu programmu miokarda deformāciju izvērtēšanai (uz esošajām USG iekārtām nav). Jaunās iekārtas aprīkojumā ir arī zonde, kas nodrošina 3D/4D attēlveidošanu un pamatā tiks izmantota augsta riska grūtnieču izmeklēšanai, ja ir aizdomas par augļa iedzimtām pataloģijām.

Iekārtas kopējās izmaksas-130 680.00 EUR ar PVN

Sakarā ar to, ka stacionārā nebija atbilstošas portatīvās ultrasonogrāfijas iekārtas, tika iegādāta portatīvā digitālā diagnostiskās ultrasonogrāfijas iekārta CX50 Philips Healthcare. Iekārta tiks izmantota pacientu izmeklēšanai Austrumlatvijas Perinatālās aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā priekšlaikus dzimušu un slimu jaundzimušo izmeklēšanai situācijās, kad izmeklējums jāveic nodaļā uz vietas, kā arī tiem pacientiem, kuri saņem neatliekamo palīdzību reanimācijas un uzņemšanas nodaļās.

Iekārtas kopējās izmaksas-56 870.00 EUR ar PVN. Iepriekš minēto USG iekārtu piegādi veica SIA “Arbor Medical Korporācija”.

20.12.2018.

2018.gada 16. augustā projekta vadības un kontroles komisijas sēdē, izskatot Projekta progresu, tika izskatīts jautājums par iespēju pagarināt rentgena iekārtu piegādes termiņu un visa Projekta ieviešanas termiņa pagarinājuma iespējām.

Pamatojums: ieilgusi pārbūves būvdarbu tehniskā projekta izstrāde, kas pagarina plānoto būvdarbu izpildes termiņu būvēm – telpām, kurās plānots uzstādīt rtg iekārtas. Līdz būvdarbu pabeigšanai, rentgena iekārtu uzstādīšana un palaišana darbībā, nav tehniski iespējama.
Saskaņā ar iepriekš minēto tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1. Veikt grozījumus rentgena iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņos, nosakot tos atbilstoši būvdarbu izpildes termiņam, 2021.gadu
2. Veikt precizējumus Projekta iepirkuma plānā nosakot rentgena iekārtu iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņu 15.01.2021.
3. Grozīt Projekta īstenošanas ilgumu un noteikt to 48 mēneši – 01.2018. – 12.2021
4. Attīstīt Dienas stacionāra Oftalmoloģijas nodaļu

Projekta ietvaros sadarbībā ar SIA “Arbor Medical” korporācijas speciālistiem laika periodā no 2018. gada jūlija līdz 2018. gada novembrim tika organizētas apmācības slimnīcas 17 ultrasonogrāfijas speciālistiem darbam ar jaunajām USG iekārtām-Epiq5 un CX50 Philips Healthcare

2018. gada 19. decembrī projekta vadības grupas sanāksmē, piedaloties projektētāja REM PRO SIA pārstāvjiem tika saskaņotas un precizētas izstrādāto ambulatorās daļas un stacionāra uzņemšanas nodaļas tehniskā projekta izstādātās sadaļas.

Plānots tehniskā projekta izstrādi pilnībā pabeigt līdz 2019. gada 14. janvārim

26.03.2019.

Projekta aktivitāšu- Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve un Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī) 1.stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve ietvaros turpinās tehnisko projektu izstrāde.

Sakarā ar to, ka ir ieilgusi AVK (apkure, ventilācija, kondicionēšana) sadaļu izstrāde abiem tehniskajiem projektiem turpinās darbs pie tehnisko projektu izstrādes pilnīgas pabeigšanas.Plānots, ka Ambulatorās daļas tehniskā projekta izstrāde pilnībā tiks pabeigta 29.03.19. Saskaņā ar Izpildītāja SIA “REM PRO” sniegto informāciju stacionāra uzņemšanas nodaļas tehniskā projekta izstrādi pilnībā plānots pabeigt 17.04.19.

22.03.19. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notika Vadības un kontroles komisijas sanāksme, kurā piedalījās Veselības ministrijas pārstāve Dace Ozoliņa, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis Uģis Žukelis, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs Gvido Liepiņš, valdes locekle Inna Budovska , SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” izpilddirektors Ivars Zvīdris, projekta iepirkumu speciāliste Ausma Čača, projekta būvdarbu speciāliste Astrīda Dutkēviča un projekta koordinatore Aija Vīksna.

Sanāksmes laikā par projekta realizācijas gaitu informēja izpilddirektors Ivars Zvīdris. Tika analizēts projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafiks, finansēšanas plāns, radušās problēmas un iespējamie riski un to novēršana projekta realizācijas laikā. Tika izskatīta iespēja Projekta aktivitātes-Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ietvaros veikt izmaiņas plānoto tehnoloģiju iegādes sarakstā.

05.07.2019

Projekta aktivitāšu Ambulatorās daļas (Stadiona ielā 1, Jēkabpilī) pārbūve un Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5- stāvu ēkas (Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī) 1.stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve ietvaros  ir pabeigta Ambulatorās daļas un Stacionāra 5-stāvu ēkas pirmā stāva pārbūves  tehnisko projektu izstrāde.

Saskaņā ar 2018. gada 20. jūlijā noslēgto līgumu SIA “REM PRO” izstrādātie Tehniskie projekti 20.05.19 un 10.06.19 iesniegti neatkarīgās ekspertīzes veikšanai Pilnsabiedrībai  “Lūsis V un MV Būveksperti”. Būvekspertīzes veicēji ir iesnieguši pirmreizējos atzinumus saskaņā ar kuriem patreiz tiek papildinātas un precizētas tehnisko projektu izstrādātās daļas.

05.07.19 Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notika Vadības un kontroles komisijas sanāksme, kurā piedalījās  Veselības ministrijas pārstāves Agnese Tomsone un Dace Ozoliņa, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis Uģis Žukelis,  Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis Andrejs Miļčevskis , SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” projektu vadītāja Aija Vīksna, projekta iepirkumu speciāliste Ausma Čača, projekta būvdarbu speciāliste Astrīda Dutkēviča un projekta grāmatvede Gunta Dābola

Sanāksmes laikā par projekta  ieviešanu un problēmām projekta realizācijas laikā informēja  projektu vadītāja Aija Vīksna Tika analizēts projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafiks,  plāns, radušās problēmas un iespējamie riski un to novēršana projekta realizācijas laikā.

Tika izskatīta  iespēja Projekta aktivitātesJaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ietvaros veikt izmaiņas plānoto tehnoloģiju iegādes sarakstā. Projekta iesniegumā  plānotās vienas rtg iekārtas vietā apstiprinātā finansējuma ietvaros iegādāties aprīkojumu operāciju blokam-laparaskopisko OP iekārtu ar instrumentu komplektu, jaunu operāciju galdu, spēka instrumentu (urbšanas iekārtu), kā arī jaunu kolposkopu Ambulatorajai daļai.

15.10.2019

Projekta ieviešana 2019.gada III ceturksnī

2019.gada III ceturksnī projekta darbības “Tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža” ietvaros ir izstrādāta iepirkumu dokumentācija medicīniskā aprīkojuma – datortomogrāfa un trīs rentgena iekārtu – iegādei. Iepirkumus plānots izsludināt 2019.gada oktobrī. Šīs aktivitātes ietvaros jau 2020.gada pirmajā pusē Jēkabpils reģionālajā slimnīcā darbību uzsāks divas jaunas medicīnas iekārtas – rentgenogrāfijas iekārtas ambulatorajā daļā un pārvietojama rentgenogrāfijas iekārta slimnīcas stacionārā.

Projekta darbību “Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas pārbūve” un “Jēkabpils reģionālās slimnīcas 1.stāva pārbūve” ietvaros izstrādātie tehniskie projekti tiek koriģēti un precizēti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pacientu un medicīnas personāla vajadzībām. Iepirkumu pārbūves darbu uzsākšanai, kā arī būvdarbu uzsākšana plānota 2020.gadā.

10.01.2020.

Projekta ieviešana 2019.gada IV ceturksnī

2019.gada IV ceturksnī projekta darbības “Tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža” ietvaros tika izsludināti iepirkumi par medicīniskā aprīkojuma – datortomogrāfa un trīs rentgena iekārtu – iegādi.

2019.gada 16.oktobrī tika izslidināts iepirkums “Rentgena iekārtu piegāde un uzstādīšana”. Iepirkuma komisija padziļināti izvērtēja saņemto pretendenta piedāvājumu par stacionāro rentgena iekārtu, salīdzinot to ar līdzvērtīgu iekārtu cenām Latvijā. Rezultātā tika konstatēts, ka cenas par līdzvērtīgām iekārtām, par kurām ir noslēgti līgumi, ir ievērojami zemākas nekā pretendenta piedāvātā. Iegādājoties iekārtu par piedāvāto cenu, pārmaksa par to varētu sastādīt aptuveni 70 000 euro un būtu uzskatāma par nesaimniecisku finanšu līdzekļu izlietojumu. Ņemot vērā minēto, tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu parstacionāra digitāla rentgena piegādi.

Savukārt, iepirkuma daļā par pārvietojama digitāla rentgena iekārtas iegādi, 2019.gada 19.decembrī tika noslēgt līgums ar SIA “ArborMedical korporācija”.

2019.gada 21.oktobrī tika izsludināts iepirkums “Datortomogrāfa piegāde un uzstādīšana”. 2019.gada 15.novembrī Iepirkumu uzraudzības birojā tika saņemta pretendenta SIA “Tradintek” sūdzība, sūdzības izskatīšanas termiņš tika noteikts 2019.gada 9.decembris. Ņemot vērā minēto, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” lēma pārtraukt iepirkuma procedūru, precizēt nolikumu un tā pielikumus un izsludināt jaunu iepirkuma procedūru.

Projekta darbību “Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas pārbūve” un “Jēkabpils reģionālās slimnīcas 1.stāva pārbūve” ietvaros izstrādātie tehniskie projekti tiek koriģēti un precizēti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pacientu un medicīnas personāla vajadzībām. Iepirkumu pārbūves darbu uzsākšana, kā arī būvdarbu uzsākšana plānota 2020.gadā.

08.04.2020.

Projekta ieviešana 2020.gada I ceturksnī

2020.gada I ceturksnī projekta darbības „Tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža”, pēc līguma noslēgšanas ar SIA „Arbor Medical korporācija”, ir piegādāta pārvietojama digitāla rentgena iekārta, veikta arī darbinieku apmācība.

Turpinās darbs pie projekta darbību „Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas pārbūve” un „Jēkabpils reģionālās slimnīcas stacionāra 1.stāva pārbūve” ietvaros izstrādāto tehnisko projektu precizēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pacientu un medicīnas personāla vajadzībām. Būvprojekti iesniegti saskaņošanai atbildīgajās institūcijās. Iepirkumu pārbūves darbu uzsākšanu plānots izsludināt 2020.gada II ceturksnī.

15.07.2020.

Projekta ieviešana 2020.gada II ceturksnī

2020.gada jūnijā ir pabeigta projekta darbību „Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas pārbūve” un „Jēkabpils reģionālās slimnīcas stacionāra 1.stāva pārbūve” ietvaros plānoto tehnisko projektu izstrāde un saņemta Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

2020.gada 10.jūlijā tiks izsludināts iepirkums par “Par tiesībām veikt telpu pārbūves darbus SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ēkās un “Par tiesībām veikt būvuzraudzību SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ēku pārbūves darbiem.

2020.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Rentgena iekārtu piegāde un uzstādīšana”, rezultātā saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “ArborMedical Korporācija”, līguma cena EUR 356 500.

2020.gada 7.maijā izsludināts iepirkums “Datortomogrāfa piegāde un uzstādīšana”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš –2020.gada 31.jūlijs.

KONTAKTI

Tālrunis 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201

  

PALĪDZĪBA

ZIŅOT PAR KORUPCIJU

KNAB
Konsultāciju tālrunis
8000 20 70

Trauksmes cēlēja ziņojums

© JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 2020 | Visas tiesības aizsargātas