ERAF PROJEKTS Nr. 9.3.2.0/18/I/009

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009
“Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”

2018. gada decembrī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā sadarbībā ar SIA “Līvānu slimnīca” uzsākta ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/009 “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” realizācija.

Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcās, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Plānotie rezultāti Līvānu slimnīcā:
-Veikta vienkāršotā atjaunošana 1 rentgena kabinetam ar palīgtelpām, kopā 63.5 m2 platībā;
-Iegādāta un uzstādīta 1 stacionārā rentgena iekārta ar radiologa darba staciju;
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums endoskopijas, ginekoloģijas un dzemdību speciālista un okulista kabinetos, kā arī aprūpes nodaļai.

Plānotie rezultāti Jēkabpils slimnīcā:
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums 1. un 2. terapijas nodaļai, bērnu, dzemdību un uzņemšanas nodaļām un perinatālās aprūpes centram.

Projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši-01.12.2018.-31.12.2019.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 418 213.03 EUR (SIA “Līvānu slimnīcai” – 365 453.40 EUR, SIA “Jēkabpils reģionālajai slimnīcai” – 52 759.63 EUR) t.sk.:
• ERAF finansējums (85%) – 355 481.07 EUR
• Valsts budžeta finansējums (9%) – 37 639,17 EUR
• privātais finansējums (6%) – 25 092,79 EUR

KONTAKTI

Tel. 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201

  

© JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 2018 | Visas tiesības aizsargātas