ERAF PROJEKTS Nr. 9.3.2.0/18/I/009

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009
“Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”

2018. gada decembrī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā sadarbībā ar SIA “Līvānu slimnīca” uzsākta ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/009 “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” realizācija.

Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcās, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Plānotie rezultāti Līvānu slimnīcā:
-Veikta vienkāršotā atjaunošana 1 rentgena kabinetam ar palīgtelpām, kopā 63.5 m2 platībā;
-Iegādāta un uzstādīta 1 stacionārā rentgena iekārta ar radiologa darba staciju;
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums endoskopijas, ginekoloģijas un dzemdību speciālista un okulista kabinetos, kā arī aprūpes nodaļai.

Plānotie rezultāti Jēkabpils slimnīcā:
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums 1. un 2. terapijas nodaļai, bērnu, dzemdību un uzņemšanas nodaļām un perinatālās aprūpes centram.

Projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši-01.12.2018.-31.12.2019.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 418 213.03 EUR (SIA “Līvānu slimnīcai” – 365 453.40 EUR, SIA “Jēkabpils reģionālajai slimnīcai” – 52 759.63 EUR) t.sk.:
• ERAF finansējums (85%) – 355 481.07 EUR
• Valsts budžeta finansējums (9%) – 37 639,17 EUR
• privātais finansējums (6%) – 25 092,79 EUR

04.04.2019.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcām jau šogad tiks iegādātas jauns medicīnas aprīkojums un iekārtas

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta”Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” ieviešanu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa“Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Sadarbības partneris projekta ietvaros ir SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”.

Abas slimnīcas šā gada februārī un martā ir izsludinājušas iepirkumus medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegādei.Līvānu slimnīcai projekta ietvaros tiek plānots iegādāties sekojošu medicīnas aprīkojumu un iekārtas:

 • Endoskopijas kabinetam endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu un endoskopijas procedūru galdu ar elektrisku augstuma regulāciju;
 • Dzemdību speciālista un ginekoloģijas kabinetam kardiotokogrāfu un augļa sirds toņu monitorēšanas ierīci;
 • Aprūpes nodaļai: evakuācijas krēslus sēdošu pacientu evakuācijai (2 gab.), kardiogrāfu ar statīvu uz riteņiem un datora programmatūru, elektriskus pacientu pacēlājus  (2 gab.), pacientu transporta ratus, pacientu monitoru, 36 aizslietņus, 25 podus (krēsli), funkcionālās gultas (36 gab.), funkcionālos galdiņus (35 gab.);
 • Okulista kabinetam bezkontakta tonometru, zīmju projektoru, autorefraktometru (pieaugušajiem) un autorefraktometru bērniem;

Saskaņā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 19.12.2018 valdes lēmumu tika veiktas izmaiņas projekta ietvaros plānoto iekārtu iegādes sarakstā. Sakarā ar to, ka iekārtas – otoakustiskās emisijas dzirdes aparāts un jaundzimušo reanimācijas galds Austrumlatvijas Perinatālās Aprūpes centram plāno iegādāties piesaistot citu finansējumu (Rotari fonda)  un slimnīcai steidzami  nepieciešams iegādāties jaunu laboratorijas ledusskapi asins plazmas uzglabāšanai Asins kabinetā, kā arī laparoskopisko, ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju instrumentu komplektus un pacientu transportēšanas guļratus, tika izskatīts jautājums par Asins kabinetam un Operāciju blokam nepieciešamo iekārtu iegādi izmantojot iepriekš minētā  ERAF projekta finansējuma daļu, kas bija paredzēta  Austrumlatvijas Perinatālās Aprūpes centram plānoto iekārtu otoakustiskās emisijas dzirdes aparāts un jaundzimušo reanimācijas galds iegādei EUR 22 859.00 apmērā.Jauno iekārtu iegāde tika saskaņota ar Veselības ministrijas iekārtu iegādes komisiju.

14.02.2019 Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai tika iesniegti līguma grozījumi, lai projekta pieteikumā veiktu izmaiņas plānotajā iekārtu iegādes sarakstā Jēkabpils slimnīcai. Pēc līguma grozījumu iesniegšanas februārī Jēkabpils slimnīca izsludināja atklātu konkursu sekojošu iekārtu iegādei – laboratorijas ledusskapim asins plazmas uzglabāšanai, perfuzoriem, EKG, pacientu transportēšanas guļratiem.

Sadarbības partnerim SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” projekta ietvaros kopumā tiek plānots iegādāties sekojošu aprīkojumu:

 • 1. terapijas nodaļa – elektrokardiogrāfs , 3 perfuzori;
 • 2. terapijas nodaļa – elektrokardiogrāfs , 3 perfuzori;
 • Bērnu nodaļa – 2 perfuzori;
 • Dzemdību nodaļa – 2 perfuzori;
 • Perinatālās aprūpes centrs – 5 perfuzori;
 • Uzņemšanas nodaļa – elektrokardiogrāfs, 5 perfuzori;
 • Asins kabinetam – laboratorijas ledusskapis(saldētava) asins plazmai;
 • Operāciju blokam – laparoskopisko, ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju instrumentu komplekti, kā arī pacientu transportēšanas guļrati.

Informācijas publikācijas datums: 04.04.2019.

10.07.2019.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu”Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa“Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtībasun nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros.

Abas slimnīcas izsludinājušas iepirkumus medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegādei.

Pēc atklāta konkursa “Medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca” (iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2019/1 ), kas tika izsludināts 09.03.2019., noslēguma SIA “Līvānu slimnīca”jūnija beigās un jūlija sākumā ir noslēgusi līgumus ar konkursa uzvarētājiem par sekojošām piegādēm:

1. Stacionārā rentgena iekārtas ar radiologa darba staciju iegāde, piegādātājs SIA “A.Medical”, līguma summa 88 600 EUR bez PVN;
2. Endoskopijas kabineta aprīkojums: endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta, piegādātājs SIA “J.I.M”, līguma summa 9999 EUR bez PVN;
3. Dzemdību speciālista un ginekoloģijas kabineta aprīkojums: kardiotokogrāfs un augļa sirds toņu monitorēšanas ierīce, piegādātājs SIA “A.Medical”, līguma summa 1748 EUR bez PVN;
4. Okulista kabineta aprīkojums: bezkontakta tonometrs, zīmju projektors, autorefraktometrs (pieaugušajiem) un autorefraktometrs bērniem, piegādātājs SIA “KJ Serviss”, līguma summa 19900 EUR bez PVN;
5. Endoskopijas kabineta aprīkojums: endoskopijas procedūru galds ar elektrisku augstuma regulāciju, piegādātājs SIA “UniKon”, līguma summa 5076 EUR bez PVN;
6. Aprūpes nodaļas diagnostikas iekārtas: pacientu monitors un kardiogrāfs ar statīvu uz riteņiem un datora programmatūru, piegādātājs SIA “Arbor Medical Korporācija”, līguma summa 6460 EUR bez PVN;
7. Aprūpes nodaļas aprīkojums: evakuācijas krēsli sēdošu pacientu evakuācijai (2 gab), 36 aizslietņi, 25 podi (krēsli), piegādātājs SIA “UniKon”, līguma summa 15206 EUR bez PVN;
8. Aprūpes nodaļas iekārtas: funkcionālās gultas (36 gab), funkcionāliegaldiņi (35 gab), elektriski pacientu pacēlāji (2 gab), pacientu transporta rati (1 gab), piegādātājs SIA “KJ Serviss”, līguma summa 88 639 EUR bez PVN.

Saistībā ar jaunas rentgena iekārtas iegādi un uzstādīšanu tiek plānots veikt arī rentgena kabineta vienkāršoto atjaunošanu, nomainot novecojušo grīdas segumu, kā arī veicot sienu un griestu kosmētisko remontu un elektroinstalāciju atjaunošanu kabinetā. Iepirkuma komisija veic iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un plāno izsludināt iepirkumu pēc 2019. gada 15. jūlija.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ir izsludinājusi visus sadarbības projektā plānotos medicīnas iekārtu iegādes iepirkumus.
Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/1K/ERAF/L rezultātiem18.04.2019 noslēgts līgums ar SIA “KJ Serviss” par ledusskapis-saldētava piegādi, līguma kopējā summa EUR 6443.25
05.06.19 slimnīcai piegādāts jaunsledusskapis-saldētava asins kabinetam, lai turpmāk atbilstošā režīmā un pietiekošā daudzumā uzglabātu asins plazmu un arī citus pārliešanai nepieciešamos asins komponentus.

Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/2K/ERAF/L rezultātiem 29.05.2019 noslēgts līgums ar SIA “B.BRAUN MEDICAL” par 20 perfuzoru piegādi, līguma kopējā summa EUR 17 859.
27.06.2019 slimnīcai piegādāti 20 jauni perfuzori 3-pirmās terapijas, 3-otrās terapijas, 5-uzņemšanas nodaļai, 5-jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā Austrumlatvijas perinatālās aprūpes centrā, kā arī 2-bērnu nodaļai un 2-dzemdību nodaļai. Ar jaunajām iekārtām tiks nomainīti vecie perfuzori jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, kur ikdienas darbā vienam pacientam tiek izmantoti 2 līdz 5 perfuzori, lai nodrošinātu precīzu medikamentu, i/v pilienu infūzu, parenterālās un enterālās barošanas caur zondi nodrošināšanu. Arī pārējās nodaļās jaunās iekārtas nodrošinās precīzu, mūsdienu prasībām atbilstošu medikamentu ievadi gan neatliekamās situācijās, gan plānveida pacientiem.
Pēc iekārtu piegādes tika veikta darbinieku apmācība darbam ar jaunajām iekārtām.

Veiksmīgas projekta realizācijas nodrošināšanai abi sadarbības partneri katru mēnesi rīko projekta darba grupas sanāksmes, kur laikā tiek risināti projekta ieviešanas tehniskie un organizatoriskie jautājumi, kā arī pārnesta un nodota pieredze iespējami veiksmīgākai projekta ieviešanai. Abu slimnīcu vadība ir uzsākusi sarunas par ciešākas sadarbības īstenošanu, lai veicinātu optimālu abu slimnīcu resursu izmantošanu un iespējami pilnīgāku pakalpojumu nodrošināšanu un to pieejamību saviem pacientiem.

15.10.2019.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes.

SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” valdes priekšsēdētājas Margaritas Meļņikovas un valdes locekļa Renāra Putniņa tikšanās ar Līvānu slimnīcas valdes priekšsēdētāju Vadimu Krimanu un iepazīšanās ar Līvānu slimnīcas darba organizāciju

Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros.

Veiksmīgas projekta realizācijas nodrošināšanai abi sadarbības partneri katru mēnesi rīko projekta darba grupas sanāksmes, kuru laikā tiek risināti projekta ieviešanas tehniskie un organizatoriskie jautājumi, kā arī pārnesta un nodota pieredze iespējami veiksmīgākai projekta ieviešanai. Abu slimnīcu vadība regulāri piedaloties projekta vadības grupas sanāksmēs turpina jau iepriekš uzsākto sadarbības īstenošanu, lai veicinātu optimālu abu slimnīcu resursu izmantošanu un iespējami pilnīgāku pakalpojumu nodrošināšanu un to pieejamību saviem pacientiem.

A.Vīksna

KONTAKTI

Tālrunis 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201

  

PALĪDZĪBA

ZIŅOT PAR KORUPCIJU

KNAB
Konsultāciju tālrunis
8000 20 70

Trauksmes cēlēja ziņojums

© JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 2019 | Visas tiesības aizsargātas