ERAF PROJEKTS Nr. 9.3.2.0/18/I/009

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009
“Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”

2018. gada decembrī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā sadarbībā ar SIA “Līvānu slimnīca” uzsākta ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/009 “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” realizācija.

Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcās, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Plānotie rezultāti Līvānu slimnīcā:
-Veikta vienkāršotā atjaunošana 1 rentgena kabinetam ar palīgtelpām, kopā 63.5 m2 platībā;
-Iegādāta un uzstādīta 1 stacionārā rentgena iekārta ar radiologa darba staciju;
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums endoskopijas, ginekoloģijas un dzemdību speciālista un okulista kabinetos, kā arī aprūpes nodaļai.

Plānotie rezultāti Jēkabpils slimnīcā:
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums 1. un 2. terapijas nodaļai, bērnu, dzemdību un uzņemšanas nodaļām un perinatālās aprūpes centram.

Projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši-01.12.2018.-31.12.2019.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 418 213.03 EUR (SIA “Līvānu slimnīcai” – 365 453.40 EUR, SIA “Jēkabpils reģionālajai slimnīcai” – 52 759.63 EUR) t.sk.:
• ERAF finansējums (85%) – 355 481.07 EUR
• Valsts budžeta finansējums (9%) – 37 639,17 EUR
• privātais finansējums (6%) – 25 092,79 EUR

04.04.2019.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcām jau šogad tiks iegādātas jauns medicīnas aprīkojums un iekārtas

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta”Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” ieviešanu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa“Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Sadarbības partneris projekta ietvaros ir SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”.

Abas slimnīcas šā gada februārī un martā ir izsludinājušas iepirkumus medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegādei.Līvānu slimnīcai projekta ietvaros tiek plānots iegādāties sekojošu medicīnas aprīkojumu un iekārtas:

 • Endoskopijas kabinetam endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu un endoskopijas procedūru galdu ar elektrisku augstuma regulāciju;
 • Dzemdību speciālista un ginekoloģijas kabinetam kardiotokogrāfu un augļa sirds toņu monitorēšanas ierīci;
 • Aprūpes nodaļai: evakuācijas krēslus sēdošu pacientu evakuācijai (2 gab.), kardiogrāfu ar statīvu uz riteņiem un datora programmatūru, elektriskus pacientu pacēlājus  (2 gab.), pacientu transporta ratus, pacientu monitoru, 36 aizslietņus, 25 podus (krēsli), funkcionālās gultas (36 gab.), funkcionālos galdiņus (35 gab.);
 • Okulista kabinetam bezkontakta tonometru, zīmju projektoru, autorefraktometru (pieaugušajiem) un autorefraktometru bērniem;

Saskaņā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 19.12.2018 valdes lēmumu tika veiktas izmaiņas projekta ietvaros plānoto iekārtu iegādes sarakstā. Sakarā ar to, ka iekārtas – otoakustiskās emisijas dzirdes aparāts un jaundzimušo reanimācijas galds Austrumlatvijas Perinatālās Aprūpes centram plāno iegādāties piesaistot citu finansējumu (Rotari fonda)  un slimnīcai steidzami  nepieciešams iegādāties jaunu laboratorijas ledusskapi asins plazmas uzglabāšanai Asins kabinetā, kā arī laparoskopisko, ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju instrumentu komplektus un pacientu transportēšanas guļratus, tika izskatīts jautājums par Asins kabinetam un Operāciju blokam nepieciešamo iekārtu iegādi izmantojot iepriekš minētā  ERAF projekta finansējuma daļu, kas bija paredzēta  Austrumlatvijas Perinatālās Aprūpes centram plānoto iekārtu otoakustiskās emisijas dzirdes aparāts un jaundzimušo reanimācijas galds iegādei EUR 22 859.00 apmērā.Jauno iekārtu iegāde tika saskaņota ar Veselības ministrijas iekārtu iegādes komisiju.

14.02.2019 Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai tika iesniegti līguma grozījumi, lai projekta pieteikumā veiktu izmaiņas plānotajā iekārtu iegādes sarakstā Jēkabpils slimnīcai. Pēc līguma grozījumu iesniegšanas februārī Jēkabpils slimnīca izsludināja atklātu konkursu sekojošu iekārtu iegādei – laboratorijas ledusskapim asins plazmas uzglabāšanai, perfuzoriem, EKG, pacientu transportēšanas guļratiem.

Sadarbības partnerim SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” projekta ietvaros kopumā tiek plānots iegādāties sekojošu aprīkojumu:

 • 1. terapijas nodaļa – elektrokardiogrāfs , 3 perfuzori;
 • 2. terapijas nodaļa – elektrokardiogrāfs , 3 perfuzori;
 • Bērnu nodaļa – 2 perfuzori;
 • Dzemdību nodaļa – 2 perfuzori;
 • Perinatālās aprūpes centrs – 5 perfuzori;
 • Uzņemšanas nodaļa – elektrokardiogrāfs, 5 perfuzori;
 • Asins kabinetam – laboratorijas ledusskapis(saldētava) asins plazmai;
 • Operāciju blokam – laparoskopisko, ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju instrumentu komplekti, kā arī pacientu transportēšanas guļrati.

Informācijas publikācijas datums: 04.04.2019.

KONTAKTI

Tel. 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201

  

© JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 2019 | Visas tiesības aizsargātas