ERAF PROJEKTS Nr. 9.3.2.0/18/I/009

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009
“Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”

2018. gada decembrī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā sadarbībā ar SIA “Līvānu slimnīca” uzsākta ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/009 “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” realizācija.

Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcās, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Plānotie rezultāti Līvānu slimnīcā:
-Veikta vienkāršotā atjaunošana 1 rentgena kabinetam ar palīgtelpām, kopā 63.5 m2 platībā;
-Iegādāta un uzstādīta 1 stacionārā rentgena iekārta ar radiologa darba staciju;
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums endoskopijas, ginekoloģijas un dzemdību speciālista un okulista kabinetos, kā arī aprūpes nodaļai.

Plānotie rezultāti Jēkabpils slimnīcā:
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums 1. un 2. terapijas nodaļai, bērnu, dzemdību un uzņemšanas nodaļām un perinatālās aprūpes centram.

Projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši-01.12.2018.-31.12.2019.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 418 213.03 EUR (SIA “Līvānu slimnīcai” – 365 453.40 EUR, SIA “Jēkabpils reģionālajai slimnīcai” – 52 759.63 EUR) t.sk.:
• ERAF finansējums (85%) – 355 481.07 EUR
• Valsts budžeta finansējums (9%) – 37 639,17 EUR
• privātais finansējums (6%) – 25 092,79 EUR

04.04.2019.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcām jau šogad tiks iegādātas jauns medicīnas aprīkojums un iekārtas

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta”Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” ieviešanu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa“Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Sadarbības partneris projekta ietvaros ir SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”.

Abas slimnīcas šā gada februārī un martā ir izsludinājušas iepirkumus medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegādei.Līvānu slimnīcai projekta ietvaros tiek plānots iegādāties sekojošu medicīnas aprīkojumu un iekārtas:

 • Endoskopijas kabinetam endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu un endoskopijas procedūru galdu ar elektrisku augstuma regulāciju;
 • Dzemdību speciālista un ginekoloģijas kabinetam kardiotokogrāfu un augļa sirds toņu monitorēšanas ierīci;
 • Aprūpes nodaļai: evakuācijas krēslus sēdošu pacientu evakuācijai (2 gab.), kardiogrāfu ar statīvu uz riteņiem un datora programmatūru, elektriskus pacientu pacēlājus  (2 gab.), pacientu transporta ratus, pacientu monitoru, 36 aizslietņus, 25 podus (krēsli), funkcionālās gultas (36 gab.), funkcionālos galdiņus (35 gab.);
 • Okulista kabinetam bezkontakta tonometru, zīmju projektoru, autorefraktometru (pieaugušajiem) un autorefraktometru bērniem;

Saskaņā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 19.12.2018 valdes lēmumu tika veiktas izmaiņas projekta ietvaros plānoto iekārtu iegādes sarakstā. Sakarā ar to, ka iekārtas – otoakustiskās emisijas dzirdes aparāts un jaundzimušo reanimācijas galds Austrumlatvijas Perinatālās Aprūpes centram plāno iegādāties piesaistot citu finansējumu (Rotari fonda)  un slimnīcai steidzami  nepieciešams iegādāties jaunu laboratorijas ledusskapi asins plazmas uzglabāšanai Asins kabinetā, kā arī laparoskopisko, ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju instrumentu komplektus un pacientu transportēšanas guļratus, tika izskatīts jautājums par Asins kabinetam un Operāciju blokam nepieciešamo iekārtu iegādi izmantojot iepriekš minētā  ERAF projekta finansējuma daļu, kas bija paredzēta  Austrumlatvijas Perinatālās Aprūpes centram plānoto iekārtu otoakustiskās emisijas dzirdes aparāts un jaundzimušo reanimācijas galds iegādei EUR 22 859.00 apmērā.Jauno iekārtu iegāde tika saskaņota ar Veselības ministrijas iekārtu iegādes komisiju.

14.02.2019 Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai tika iesniegti līguma grozījumi, lai projekta pieteikumā veiktu izmaiņas plānotajā iekārtu iegādes sarakstā Jēkabpils slimnīcai. Pēc līguma grozījumu iesniegšanas februārī Jēkabpils slimnīca izsludināja atklātu konkursu sekojošu iekārtu iegādei – laboratorijas ledusskapim asins plazmas uzglabāšanai, perfuzoriem, EKG, pacientu transportēšanas guļratiem.

Sadarbības partnerim SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” projekta ietvaros kopumā tiek plānots iegādāties sekojošu aprīkojumu:

 • 1. terapijas nodaļa – elektrokardiogrāfs , 3 perfuzori;
 • 2. terapijas nodaļa – elektrokardiogrāfs , 3 perfuzori;
 • Bērnu nodaļa – 2 perfuzori;
 • Dzemdību nodaļa – 2 perfuzori;
 • Perinatālās aprūpes centrs – 5 perfuzori;
 • Uzņemšanas nodaļa – elektrokardiogrāfs, 5 perfuzori;
 • Asins kabinetam – laboratorijas ledusskapis(saldētava) asins plazmai;
 • Operāciju blokam – laparoskopisko, ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju instrumentu komplekti, kā arī pacientu transportēšanas guļrati.

Informācijas publikācijas datums: 04.04.2019.

10.07.2019.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu”Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa“Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtībasun nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros.

Abas slimnīcas izsludinājušas iepirkumus medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegādei.

Pēc atklāta konkursa “Medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca” (iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2019/1 ), kas tika izsludināts 09.03.2019., noslēguma SIA “Līvānu slimnīca”jūnija beigās un jūlija sākumā ir noslēgusi līgumus ar konkursa uzvarētājiem par sekojošām piegādēm:

1. Stacionārā rentgena iekārtas ar radiologa darba staciju iegāde, piegādātājs SIA “A.Medical”, līguma summa 88 600 EUR bez PVN;
2. Endoskopijas kabineta aprīkojums: endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta, piegādātājs SIA “J.I.M”, līguma summa 9999 EUR bez PVN;
3. Dzemdību speciālista un ginekoloģijas kabineta aprīkojums: kardiotokogrāfs un augļa sirds toņu monitorēšanas ierīce, piegādātājs SIA “A.Medical”, līguma summa 1748 EUR bez PVN;
4. Okulista kabineta aprīkojums: bezkontakta tonometrs, zīmju projektors, autorefraktometrs (pieaugušajiem) un autorefraktometrs bērniem, piegādātājs SIA “KJ Serviss”, līguma summa 19900 EUR bez PVN;
5. Endoskopijas kabineta aprīkojums: endoskopijas procedūru galds ar elektrisku augstuma regulāciju, piegādātājs SIA “UniKon”, līguma summa 5076 EUR bez PVN;
6. Aprūpes nodaļas diagnostikas iekārtas: pacientu monitors un kardiogrāfs ar statīvu uz riteņiem un datora programmatūru, piegādātājs SIA “Arbor Medical Korporācija”, līguma summa 6460 EUR bez PVN;
7. Aprūpes nodaļas aprīkojums: evakuācijas krēsli sēdošu pacientu evakuācijai (2 gab), 36 aizslietņi, 25 podi (krēsli), piegādātājs SIA “UniKon”, līguma summa 15206 EUR bez PVN;
8. Aprūpes nodaļas iekārtas: funkcionālās gultas (36 gab), funkcionāliegaldiņi (35 gab), elektriski pacientu pacēlāji (2 gab), pacientu transporta rati (1 gab), piegādātājs SIA “KJ Serviss”, līguma summa 88 639 EUR bez PVN.

Saistībā ar jaunas rentgena iekārtas iegādi un uzstādīšanu tiek plānots veikt arī rentgena kabineta vienkāršoto atjaunošanu, nomainot novecojušo grīdas segumu, kā arī veicot sienu un griestu kosmētisko remontu un elektroinstalāciju atjaunošanu kabinetā. Iepirkuma komisija veic iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un plāno izsludināt iepirkumu pēc 2019. gada 15. jūlija.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ir izsludinājusi visus sadarbības projektā plānotos medicīnas iekārtu iegādes iepirkumus.
Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/1K/ERAF/L rezultātiem18.04.2019 noslēgts līgums ar SIA “KJ Serviss” par ledusskapis-saldētava piegādi, līguma kopējā summa EUR 6443.25
05.06.19 slimnīcai piegādāts jaunsledusskapis-saldētava asins kabinetam, lai turpmāk atbilstošā režīmā un pietiekošā daudzumā uzglabātu asins plazmu un arī citus pārliešanai nepieciešamos asins komponentus.

Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/2K/ERAF/L rezultātiem 29.05.2019 noslēgts līgums ar SIA “B.BRAUN MEDICAL” par 20 perfuzoru piegādi, līguma kopējā summa EUR 17 859.
27.06.2019 slimnīcai piegādāti 20 jauni perfuzori 3-pirmās terapijas, 3-otrās terapijas, 5-uzņemšanas nodaļai, 5-jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā Austrumlatvijas perinatālās aprūpes centrā, kā arī 2-bērnu nodaļai un 2-dzemdību nodaļai. Ar jaunajām iekārtām tiks nomainīti vecie perfuzori jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, kur ikdienas darbā vienam pacientam tiek izmantoti 2 līdz 5 perfuzori, lai nodrošinātu precīzu medikamentu, i/v pilienu infūzu, parenterālās un enterālās barošanas caur zondi nodrošināšanu. Arī pārējās nodaļās jaunās iekārtas nodrošinās precīzu, mūsdienu prasībām atbilstošu medikamentu ievadi gan neatliekamās situācijās, gan plānveida pacientiem.
Pēc iekārtu piegādes tika veikta darbinieku apmācība darbam ar jaunajām iekārtām.

Veiksmīgas projekta realizācijas nodrošināšanai abi sadarbības partneri katru mēnesi rīko projekta darba grupas sanāksmes, kur laikā tiek risināti projekta ieviešanas tehniskie un organizatoriskie jautājumi, kā arī pārnesta un nodota pieredze iespējami veiksmīgākai projekta ieviešanai. Abu slimnīcu vadība ir uzsākusi sarunas par ciešākas sadarbības īstenošanu, lai veicinātu optimālu abu slimnīcu resursu izmantošanu un iespējami pilnīgāku pakalpojumu nodrošināšanu un to pieejamību saviem pacientiem.

15.10.2019.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes.

SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” valdes priekšsēdētājas Margaritas Meļņikovas un valdes locekļa Renāra Putniņa tikšanās ar Līvānu slimnīcas valdes priekšsēdētāju Vadimu Krimanu un iepazīšanās ar Līvānu slimnīcas darba organizāciju

Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros.

Veiksmīgas projekta realizācijas nodrošināšanai abi sadarbības partneri katru mēnesi rīko projekta darba grupas sanāksmes, kuru laikā tiek risināti projekta ieviešanas tehniskie un organizatoriskie jautājumi, kā arī pārnesta un nodota pieredze iespējami veiksmīgākai projekta ieviešanai. Abu slimnīcu vadība regulāri piedaloties projekta vadības grupas sanāksmēs turpina jau iepriekš uzsākto sadarbības īstenošanu, lai veicinātu optimālu abu slimnīcu resursu izmantošanu un iespējami pilnīgāku pakalpojumu nodrošināšanu un to pieejamību saviem pacientiem.

A.Vīksna

17.12.2019.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ir saņēmusi un jau strādā ar  sekojošām sadarbības projektā iegādātajām medicīnas iekārtām:

 • 1. terapijas nodaļā – jaunu elektrokardiogrāfu, 3 perfuzoriem
 • 2. terapijas nodaļā – jaunu elektrokardiogrāfu, 3 perfuzoriem

 • Bērnu nodaļā – 2 perfuzoriem
 • Dzemdību nodaļā – 2 perfuzoriem
 • Perinatālās aprūpes centrā – 5 perfuzoriem

 • Uzņemšanas nodaļā – jaunu portatīvo elektrokardiogrāfu, 5 perfuzoriem

 • Asins kabinetā – jaunu laboratorijas ledusskapi(saldētavu) asins preparātu uzglabāšanai

 • Operāciju blokā – jaunu laparoskopisko operāciju instrumentu komplektu, kā arī jauniem pacientu transportēšanas guļratus


Sākotnēji iesniedzot projekta pieteikumu budžetā tika plānots SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” iekārtu iegādei izlietot EUR 52 759,63.

Projekta realizācijas gaitā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par iekārtu piegādi un uzstādīšanu patreiz ir izlietoti EUR 49 490,50, tādējādi ir izveidojies ietaupījums EUR 3269,13 apmērā pret sākotnēji budžetā plānoto finansējumu.

Projekta ietvaros ietaupītos līdzekļus EUR 3269,13 apmērā plānots daļēji izmantot jauna LOR pacientu krēsla iegādei stacionāra LOR speciālista kabinetam.

20.04.2020.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

Projekta “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” ietvaros (projekta numurs 9.3.2.0/18/I/009) SIA “Līvānu slimnīca” Elektronisko iepirkumu sistēmā 2020. gada 31. janvārī izsludināja atklātu konkursu Nr. LS2020/1 “Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 20.02.2020.

Plānotā līgumcena konkursa ietvaros bija 64000.00 EUR. Konkursa uzvarētājam USG iekārta jāpiegādā 4 nedēļu laikā kopš līguma noslēgšanas un jānodrošina iekārtai 24 mēnešu garantijas laiks.

Iepirkums ir ticis izvērtēts un ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam SIA “A. Medical” par kopējo līguma summu 53 997,00 EUR bez PVN.

Nogaidīšanas termiņā iepirkums nav ticis apstrīdēts, līdz ar ko ir uzsākta līguma slēgšanas procedūra ar izvēlēto pretendentu.

SIA “Jēkabpils reģionālajai slimnīcai” veikta ķirurģisko un ģinekoloģisko instrumentu komplektu piegāde operāciju blokam. Iepriekš minēto instrumentu piegādi veica SIA “Arbor Medical Korporācija” par kopējo līguma summu EUR 9324,67 ar PVN

Projekta realizācijas gaitā ietaupītos līdzekļus tika plānots izmantot jauna LOR pacientu krēsla iegādei stacionāra LOR speciālista kabinetam un saskaņā ar veiktā iepirkuma rezultātiem 03.04.2020 tika noslēgts līgums ar SIA „ALTEX” par LOR krēslu (OtoP/i Profesional, Euroclinic, Itālija) piegādi

Kopējā līguma summa, ko veido pilnībā tehniskajai specifikācijai atbilstošas Preces piegāde, uzstādīšanu, palaišanu darbībā pie Pasūtītāja, bez PVN ir EUR 2890,00 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit eiro). Tiek piemērota 21% PVN likme, kas sastāda EUR 606,90. Līguma summa kopā ar 21% PVN ir EUR 3496,90. Paredzēts, ka prece tiks piegādāta un uzstādīta 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

22.07.2020.
Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca, projekta Nr.9.3.2.0/18/I/009 realizācijas ietvaros, saskaņā ar 03.04.2020 noslēgto līgumu Nr. 94/2020/ERAF, SIA „ALTEX” piegādāja LOR krēslu (OtoP/i Profesional, Euroclinic, Itālija). Pēc preces piegādes tika konstatētas būtiskas neatbilstības tehniskās specifikācijas prasībām, kā rezultātā 2020.gada 8.jūnijā tika lauzts iepriekš minētais līgums un veikta atkārtota tirgus izpēte.

Pēc atkārtoti veiktās tirgus izpētes “par LOR pacientu krēsla piegādi” rezultāta, 2020.gada 6.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „A.Medical” par LOR krēsla Dantschke, Dantschke GmbH, Vācija piegādi.

Līguma kopējā summa ar 21% PVN sastāda EUR 4233.79, no tiem EUR 964,66 ar slimnīcas līdzfinansējumu.  LOR krēsla piegādes termiņš saskaņā ar noslēgto līgumu ir 6 nedēļas.

SIA “Līvānu slimnīca” projekta “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai” ietvaros (projekta numurs 9.3.2.0/18/I/009) atklāta konkursa “Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde” (Nr. LS2020/1)  rezultātā 2020. gada 18. maijā tika noslēgusi piegādes līgumu ar SIA “A.Medical”.

Līguma cena par ultrasonogrāfijas iekārtas piegādi – 53 997.00 EUR + PVN.

2020.gada 10. jūnijā SIA “A.Medical” piegādājis un uzstādījis Canon Medical Systems ražotu iekārtu Xario 200 G CUS-X200G, ar kuru darboties un veikt izmeklējumus apmācīti 3 SIA “Līvānu slimnīca” medicīnas speciālisti. Iekārta ir uzstādīta, darbojas un ar to aktīvi jau tiek veikti pacientu izmeklējumi.

Sižetu par jauno USG iekārtu izveidojusi un publicējusi arī Vidusdaugavas televīzija:

Informācijas publikācijas datums: 12.10.2020.

Noslēdzies projekts “Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”

Projektu īstenoja SIA “Līvānu slimnīca” sadarbībā ar SIA “Jēkabpils Reģionālā slimnīca”. 

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcā, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi nodrošinot kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

Projekta ietvaros Līvānu slimnīcā tika veikta rentgena darba stacijas iegāde un rentgena kabineta remonts, veiktas medicīnas tehnoloģiju iegādes dzemdību un ginekoloģijas speciālista kabinetam (augļa sirds toņu monitorēšanas ierīce un kardiotokogrāfs), okulista kabinetam (bezkontakta tonometrs, zīmju projektors, autorefraktometrs pieaugušajiem un autorefraktometrs bērniem), endoskopijas kabinetam (endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta un endoskopijas procedūru galds ar elektrisku augstuma regulāciju) un ultrasonogrāfijas kabinetam (ultrasonogrāfijas iekārta), kā arī medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde aprūpes nodaļai (2 evakuācijas krēsli sēdošu pacientu evakuācijai, kardiogrāfs ar statīvu uz riteņiem un datora programmatūru, 2 elektriskie pacientu pacēlāji, pacientu transporta rati, pacientu monitors, 18 lielie un 18 mazie aizslietņi, 25 podi (krēsli), 36 funkcionālās gultas un 35 funkcionālie galdiņi).

Savukārt, Jēkabpils slimnīcai tika veiktas nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju iegādes uzņemšanas nodaļai (elektrokardiogrāfs un 5 perfuzori) terapijas nodaļām (2 elektrokardiogrāfi, 6 perfuzori), bērnu nodaļai (2 perfuzori), dzemdību nodaļai (2 perfuzori), asins kabinetam (laboratorijas ledusskapis (saldētava)), kā arī perinatālās aprūpes centram (5 perfuzori), operāciju blokam (pacientu transportēšanas guļrati un 3 instrumentu komplekti) un LOR kabinetam (LOR pacientu krēsls).

Projekta kopējās izmaksas: 435 127.97 EUR, ko veido bāzes finansējums 330 279,00 EUR un projektam piešķirtais papildu finansējums par ārstniecības iestāžu sadarbības izveidi 87 934,03 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 355 481,07 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 37 639,17 EUR . Privātais attiecināmais finansējums sastāda 25 092,79 EUR, privātais neattiecināmais finansējums (starpības segšanai SIA Līvānu slimnīca par USG iekārtas iegādi un SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” LOR pacientu krēsla iegādi) – 16 914.94 EUR.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201