ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/20/A/090

2021.gada 24.martā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu Nr. 9.3.2.0/20/A/090 par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.

Projekta mērķis, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.585 5.punktam ir: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs. Projekta ietvaros tiks veikti ģimenes ārstu privātprakšu telpu atjaunošanas un pārbūves darbi.

Projekta kopējās izmaksas ir 24 000,00 euro, tajā skaitā ERAF finansējums 20 400,00 euro, valsts budžeta finansējums 2 160,00euro un privātais finansējums 1 440,00 euro.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstītas ģimenes ārstu prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs reģistrētajiem pacientiem.

Projekta realizācija līdz 2022.gada aprīlim

Trīs ģimenes ārstu prakšu kabinetu atjaunošana Ambulatorās daļas ēkas 2.stāvā projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/090 ietvaros tika uzsākta 2021.gada decembrī un turpinājās līdz 2022.gada martam. Rezultātā ir veikti sienu un grīdu atjaunošanas darbi, nomainītas durvis, apkures radiatori, iekšējais ūdensvads, iekšējie elektroapgādes tīkli un elektronisko sakaru inženiertīkli, kurā izvietoti ārstu kabineti un pārbūvēti 3 ģimenes ārstu kabineti.

Telpas pilnībā iekārtotas ar jaunām mūsdienīgām mēbelēm. Turpmāk ģimenes ārstu Ritas Augustes, Sanitas Pārpuces un Ritas Zdūnes privātprakses darbosies pilnībā atjaunotos kabinetos.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201