ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/20/A/090

24/03/2021

2021.gada martā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu Nr. 9.3.2.0/20/A/090 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.

Projekta ietvaros tiks veikti Ritas Zdūnes, Ritas Augustes un Sanitas Pārpuces privātprakšu atjaunošanas un pārbūves darbi, tā rezultātā minētās trīs ģimenes ārstu prakses tiks pārceltas uz atjaunotām telpām Ambulatorās daļas (poliklīnikas) 2.stāvā. Katrai ģimenes ārstei būs divi kabineti – viens ārsta kabinets un viena apskates telpa. Atgādinām, ka SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” iznomā telpas vairākām ģimenes ārstu praksēm, bet šajā projektā, sadarbībā ar slimnīcu, iesaistījās trīs minētās prakses.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada beigām, bet būvdarbu noslēgums un prakšu pārcelšanās uz atjaunotajām telpām paredzēta līdz 2022.gada vidum. Kopējie projekta īstenošanas izdevumi ir 24 000,00 eiro, no tiem 20 400,00 ir ERAF finansējums, 2160,00 eiro valsts budžeta finansējums un 1440,00 eiro – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” finansējums.

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs reģistrētajiem pacientiem (kopumā aptuveni 4500 pacientiem).

08/02/2023

2021.gada 24.martā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu Nr. 9.3.2.0/20/A/090 par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu, kas 2022.gada 11.novembrī noslēdzās.

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs.

Projekta mērķa grupa – ārstniecības iestādes, t.i.,:

  • ģimenes ārsta Ritas Zdūnes privātprakse;
  • ģimenes ārsta Guntara Boķa privātprakse;
  • ģimenes ārsta Sanitas Pārpuces privātprakse.

Projekta īstenošanas rezultātā tika attīstītas 3 ģimenes ārstu prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs reģistrētajiem pacientiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 24 000,00 euro, tajā skaitā ERAF finansējums 20 400,00 euro, valsts budžeta finansējums 2 160,00 euro un privātais finansējums 1 440,00 euro.

Projekts tika īstenots Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu”ietvaros

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201