ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/20/A/090

2021.gada 24.martā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu Nr. 9.3.2.0/20/A/090 par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu, kas 2022.gada 11.novembrī noslēdzās.

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs.

Projekta mērķa grupa – ārstniecības iestādes, t.i.,:

  • ģimenes ārsta Ritas Zdūnes privātprakse;
  • ģimenes ārsta Guntara Boķa privātprakse;
  • ģimenes ārsta Sanitas Pārpuces privātprakse.

Projekta īstenošanas rezultātā tika attīstītas 3 ģimenes ārstu prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs reģistrētajiem pacientiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 24 000,00 euro, tajā skaitā ERAF finansējums 20 400,00 euro, valsts budžeta finansējums 2 160,00 euro un privātais finansējums 1 440,00 euro.

Projekts tika īstenots Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu”ietvaros

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201