INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM

11/06/2020
visit.jpg

Ar 2020.gada 10.jūniju katru dienu
no pulksten 14:00 līdz 16:00
ATĻAUTS apciemot pacientus, kuri stacionēti
kādā no slimnīcas stacionāra nodaļām.

Par pacienta apmeklēšanas kārtību atbildīgs ir nodaļas vadītājs, kurš nosaka iekšējo apmeklēšanas kārtību nodaļā, ievērojot pastiprinātas sanitāri higēniskās prasības.

Valdes sēdes 09.06.2020.lēmums (protokols Nr.17)

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201