UZŅEMŠANAS NODAĻA

Jēkabpils reģionālās slimnīcas Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļa:

Uzņemšanas nodaļas tālr.: 65237816

Nodaļas vadītāja: Ilze Bikova
Virsmāsa: Līga Lapiņa

Jēkabpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļa (tajā skaitā traumpunkts) nodrošina neatliekamu palīdzību 24 stundas diennaktī.

Neatliekamo palīdzību Jēkabpils slimnīcas uzņemšanas nodaļā sniedz internists, ķirurgs, neirologs, traumatologs- ortopēds, pediatrs, ginekologs, dzemdību speciālists, neonatologs, anesteziologs, reanimatologs.

Apmeklētājus lūdzam ņemt vērā:

 • Slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek sniegta valsts apmaksāta medicīniskā palīdzība gadījumos, kas nav neatliekami un kuros nepieciešama plānveida pakalpojuma saņemšana!
 • Konsultācijas un ārstēšana, kas nepārsniedz ģimenes ārsta iespējas un kompetenci un kuras tūlītēja medicīniskās palīdzības nesniegšana neapdraud cilvēka dzīvību un veselību, Uzņemšanas nodaļā ir  maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Ar pacienta līdzmaksājuma apmēru var iepazīties te: https://jrslimnica.lv/pacienta-lidzmaksajuma-apmers/
Ar maksas pakalpojumu cenrādi iespējams iepazīties šeit: https://jrslimnica.lv/maksas-pakalpojumi/
Informācija par iedzīvotāju grupām, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksām: https://jrslimnica.lv/atbrivojums-no-pacientu-iemaksam/

Ja ārpus ģimenes ārsta darba laika un brīvdienās iedzīvotājiem nepieciešama konsultācija, aicinām zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Tas ir medicīnisko padomu tālrunis, kura mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīniskas padomus, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darba laiks: darba dienās: no plkst. 17:00 līdz 8:00, brīvdienās un svētku dienās: visu diennakti.

Ierodoties Uzņemšanas nodaļā:

 • Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.
 • Nepilngadīgās personas pavada viens no vecākiem vai aizbildnis (līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un pilnvarai (aizbildņiem)).
 • Ja jums ir veselības apdrošināšanas polise, informējiet Uzņemšanas nodaļas reģistratūru uzreiz, iestājoties nodaļā.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām:

 1. AAS ”BALTA”
 2. ”InterRiskVienna Insurance Group” AAS
 3. “Seesam Insurance AS” Latvijas filiāle
 4. AAS”BTA Baltic Insurance Company”
 5. ADB”Gjensidige” Latvijas filiāle
 6. Baltijas apdrošināšanas nams.
 7. CompensaLifeVienna Insurance Group
 8. ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 9. IF P@C Insurance AS Latvijas filiāle

Atgādinām, ka Stacionārā plānveida reģistratūra (plānveida pacientu stacionēšana) atrodas stacionāra 1.stāvā (ieeja – STACIONĀRS).

Pacientu gaidīšanas laiku uzņemšanas nodaļā nosaka prioritātes līmenis!

Nereti iedzīvotāji ir neapmierināti ar gaidīšanas laiku Uzņemšanas nodaļā. Kādēļ rodas šis gaidīšanas laiks? Saprotam, ka nokļūšana slimnīcā rada stresu gan pacientam, gan tuviniekiem, taču aicinām būt izprotošiem un pacietīgiem. Laiku prasa gan ārsta apskate, gan dažādu izmeklējumu veikšana un to rezultātu apstrāde. Būtisks ir arī faktors, cik liels pacientu pieplūdums ir konkrētajā laikā, kad jūs atrodaties Uzņemšanas nodaļā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļās valstī  ieviesta vienota pieņemšanas (triāžas) sistēma, nosakot pacientam kādu no pieciem  prioritātes līmeņiem atkarībā no viņa veselības stāvokļa smaguma.  Pacientam noteiktā prioritāte nozīmēs to, cik minūšu laikā tiks sniegta  palīdzība (norādītais laiks ir maksimālais pieļaujamais, proti, ja tajā brīdī Uzņemšanas nodaļā nebūs liels pacientu pieplūdums, jūs ārsta apskati/palīdžibu saņemsiet ātrāk). Palīdzības sniegšana un ārstēšanas prioritāte ir tiem pacientiem, kuru  veselībai un dzīvībai ir vislielākie draudi. Savukārt pacientiem, kuru  veselības stāvoklis ir nosacīti stabils un dzīvībai briesmas nedraud,  izmeklējumus un speciālistu palīdzību var nākties gaidīt ilgāk. Triāžas prioritāšu līmeņos noteiktais gaidīšanas laiks ir noteikts kā maksimālais gaidīšanas laiks (ja nodaļā dotajā brīdī nebūs liels pacientu pieplūdums, jūs palīdzību saņemsiet ātrāk).

Triāžas kārtību  no 2019.gada vidus Veselības ministrija ieviesusi ārstniecības iestādēs,  kuras atbilst 5., 4. vai 3. ārstniecības iestāžu līmenim, lai  nodrošinātu vienotu pieeju medicīniskās palīdzības saņemšanā uzņemšanas  nodaļās nonākušiem pacientiem, nodrošinātu veselības aprūpes  savlaicīgumu un pieejamību, sniegtu palīdzību pacientiem ar smagāku  veselības stāvokli, kā arī primāri novirzītu resursus.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201