PAGARINĀTA JĒKABPILS REĢIONĀLĀS SLIMNĪCAS LABORATORIJAS AKREDITĀCIJA

03/08/2022
20201204-0188-1200x895.jpg

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” Akreditācijas komisija, veicot kārtējo un regulāro uzraudzības procesu, 2022.gada 18. jūlijā lēma pagarināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” laboratorijas akreditāciju, kas atbilst standarta LVS EN ISO 15189:2013 prasībām: no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, klīniska un imūnhematoloģiska izmeklēšana.

Akreditācijas izvērtēšana un pagarināšana apliecina laboratorijas darba procesu kvalitāti, profesionālo kompetenci un labu servisu, kā arī gatavību nepārtrauktai attīstībai un uzlabojumiem.

Jēkabpils reģionālās slimnīcas laboratorija veic plašu analīžu klāstu gan ambulatorā, gan stacionārajā aprūpē. Laboratorija piedāvā analīžu rezultātus ātri un augstā kvalitātē šādās jomās:

  • hematoloģija
  • koaguloģija
  • imūnhematoloģija
  • klīniskā ķīmija (bioķīmija), hormonu analīzes, audzēju marķieri, kardiomarķieri
  • klīniskie izmeklējumi
  • citoloģija
  • mikrobioloģija

 

Visiem izmeklējumiem tiek veikta iekšējā kvalitātes kontrole.

 

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201