PAGARINĀTA JĒKABPILS REĢIONĀLĀS SLIMNĪCAS LABORATORIJAS AKREDITĀCIJA

07/09/2023
Laboratorija.jpg

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” Akreditācijas komisija, veicot kārtējo un regulāro uzraudzības procesu, 2023.gada 23. augustā lēma pagarināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” laboratorijas akreditāciju, kas atbilst standarta LVS EN ISO 15189:2013 prasībām: no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, klīniska un imūnhematoloģiska izmeklēšana.
Izsniegta akreditācijas apliecība ar reģistrācijas numuru LATAK-M-497-06-2014 latviešu valodā. Akreditācija periods no 2023. gada 18. septembra līdz 2028. gada 17. septembrim.

Akreditācijas izvērtēšana un pagarināšana apliecina laboratorijas darba procesu kvalitāti, profesionālo kompetenci un labu servisu, kā arī gatavību nepārtrauktai attīstībai un uzlabojumiem.

Jēkabpils reģionālās slimnīcas laboratorija veic plašu analīžu klāstu gan ambulatorā, gan stacionārajā aprūpē. Laboratorija piedāvā analīžu rezultātus ātri un augstā kvalitātē šādās jomās:

hematoloģija
koaguloģija
imūnhematoloģija
klīniskā ķīmija (bioķīmija), hormonu analīzes, audzēju marķieri, kardiomarķieri
klīniskie izmeklējumi
citoloģija
mikrobioloģija

Visiem izmeklējumiem tiek veikta iekšējā kvalitātes kontrole.

Akreditācijas apliecība nr. LATAK-M-497-06-2014

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201