PROJEKTS 05.01.2009.

Apakšprojekta iesniedzēja nosaukums:
Zemgales plānošanas reģions

Apakšprojekta „Ceļā uz e-veselību Zemgalē” mērķis:
Radīt priekšnoteikumus e-veselības ieviešanai Zemgalē, identificējot un daļēji novēršot šķēršļus „E-veselības īstenošanas plāna Latvijā 2008.-2010” realizācijai uz vietām Zemgales reģionālās un lokālās daudzprofila slimnīcās un it īpaši Bauskā, Dobelē un Jēkabpilī. Apakšprojekta ieviesējs ir Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar Bauskas pilsētas domi, Jēkabpils rajona padomi un Dobeles rajona padomi, tām piesaistot veselības aprūpes speciālistus no savām slimnīcām. Apakšprojektā plānots veikt pētījumu par šķēršļiem e-veselības ieviešanā Zemgalē, izstrādāt iekšējo datortīklu tehnisko dokumentāciju trijām slimnīcām, apgūt Norvēģijas pieredzi par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju priekšrocībām, šādi mainot Zemgales slimnīcu vadības un personāla negatīvo attieksmi par nacionālā e-veselības projekta lietderību. Projektā tiks organizētas darba grupas un seminārs projekta rezultātu un labās prakses izplatīšanai. Apakšprojekta tiešā mērķauditorija ir Zemgales reģionālo un lokālo daudzprofila slimnīcu vadība un personāls. Projekta netiešā mērķauditorija ir jebkurš iedzīvotājs, kas izmantos veselības aprūpes pakalpojumus un veselības aprūpes iestādēs strādājošie, tai skaitā ambulatorajā sektorā. Projekts sagatavos Zemgales reģiona veselība aprūpes iestādes e-veselības nacionālās sistēmas ieviešanai.

Projekta izpilde:
Īstenošanas ilgums 9 mēneši (05.01.2009. līdz 30.09.2009.), kopējās izmaksas 35140 LVL, apakšprojekta iesniedzēja finansējums – 15%, līdzfinansējums – 85%.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201