PROJEKTS Nr.3DP/3.1.5.1./10/APIA/VEC/196

Projekta īstenotājs: SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”

Projekts Nr. 3DP/3.1.5.1./10/APIA/VEC/196 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās izvietotajām 13 ģimenes ārstu praksēm”

01.12.2011.

Parakstīts līgums Nr. 3DP/3.1.5.1./10/APIA/VEC/196 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās izvietotajām 13 ģimenes ārstu praksēm” realizāciju

Projekta mērķis – sakārtot 13 ģimenes ārstu prakšu, kas izvietotas SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās, infrastruktūru, tādejādi uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu pilsētā.

Plānotās projekta aktivitātes:
1. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde:
· mēbeļu piegāde un montāža;
· medicīnisko ierīču piegāde un montāža;
· datortehnikas piegāde
2. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda-LVL 131 038.83, t.sk.
· ERAF līdzfinansējums 75%-LVL 98 279.12
· Privātais finansējums-25%-LVL 32 759.71

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums 12 mēneši.

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā noslēgusies ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.1./10/APIA/VEC/196 „ Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās izvietotajām 13 ģimenes ārstu praksēm”realizācija.

Projekts tika realizēts laika periodā no 2011. decembra līdz 2014.gada decembrim

Projekta kopējās izmaksas – EUR 157 028,01, t.sk.
ERAF finansējums-EUR 110 454,22
Privātais ( Jēkabpils reģionālās slimnīcas) finansējums- EUR 46 573.79

Projektā realizētās aktivitātes:
1. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde 13 ģimenes ārstu praksēm

· mēbeļu piegāde un montāža;
Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorajā daļā izvietotajām 13 ģimenes ārstu praksēm un palīgkabinetiem tika iegādāti biroja galdi, ergonomiski krēsli ģimenes ārstiem un ārstu palīgiem, apmeklētāju krēsli, medicīniskās dokumentācijas skapji, plaukti un drēbju skapji.

· medicīnisko ierīču piegāde un montāža;
Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorajā daļā izvietotajām 13 ģimenes ārstu praksēm un palīgkabinetiem tika iegādāti bērnu izmeklēšanas galdi, ledusskapji, medikamentu skapji, medicīniskie svari pieaugušajiem un zīdaiņiem, ārsta somas, auguma mērītāji zīdaiņiem, fonendoskopi ārstiem un māsām, ierīces asinsspiediena mērīšanai. instrumentu galds, galdi elektrokardiogrāfiem ,difūzijas statīvi, NMP komplekti, elektrokardiogrāfi, medicīniskās kušetes, medicīniskās lampas, ierīces redzes asuma pārbaudei, aizslietņi un aukstumsomas

2. 13 ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija
Veicot renovācijas un rekonstrukcijas darbus 13 ģimenes ārstu kabinetos un palīgkabinetos tika nomainīti iekšējie elektrotīkli, tika izveidots interneta pieslēgums, nomainīta iekšējā siltumapgādes, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma, kā arī veikta iekštelpu renovācija, nomainītas durvis.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201