PROJEKTS Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/012

Līguma Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/012

Projekta iesniedzējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”

Projekta mērķi:
Īstenojot projektu tiks veikta SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca” kā stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība, tiks nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, optimizējot stacionāro pakalpojumu pieejamību Jēkabpils reģionālās slimnīcas apkalpes zonā, veicot apvienošanos ar Līvānu slimnīcu tiks izveidota apvienība, kas nodrošinās efektīvu veselības aprūpes resursu izlietojumu, samazinot administratīvās izmaksas, kā arī nodrošinot Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plāna 2005-2010. gadam izpildi.
Projekts atbilst MK noteikumos Nr. 44 (13.01.2009) noteiktajam mērķim, kas paredz paaugstināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, tādejādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
Veicot renovācijas darbus slimnīcas nodaļās plānots panākt vidējo gultu noslogojumu 85 procentu apmērā un vidējo ārstēšanās ilgumu 7 dienas.

Projekta izpilde:
Īstenošanas ilgums 24 mēneši, kopējās izmaksas 2478275,00 LVL, ERAF līdzfinansējums – 85%, valsts budžeta līdzfinansējums – 13,21%, pašvaldības līdzfinansējums – 1,79%

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201