PROJEKTS NR. 4.1.1.2.I.0/1/22/I/CFLA/007

  16/03/2023

2022. gada 23. novembī SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu par projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” integrētas veselības pakalpojumu nodrošināšana” (Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007) īstenošanu.
Projekta mērķis: stiprināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu.
Lai varētu sniegt pilnvērtīgus un nepārtrauktus veselības aprūpes pakalpojumus, un lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros tiks veikta SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” atsevišķu struktūrvienību atjaunošanas darbi un aprīkošana, t.i. projektā iekļauti dažādi infrastruktūras uzlabošanas pasākumi un vairāku medicīnisko iekārtu iegāde.

Projekts atbilst ārstniecības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas investīciju pasākumiem, kas stiprinās veselības nozares noturību un pakalpojumu pieejamību, un darbības paredz ārstniecības iestādes infrastruktūras struktūrvienību attīstību atbilstoši ārstniecības iestādes sniegtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un programmām saskaņā ar normatīvo regulējumu veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas jomā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 153 914,00 EUR, tajā skaitā: AF 1 780 094,00 EUR, Valsts budžeta finansējums 361 810,11 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 12 009,89 EUR.
Projekta darbības plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekts tiek īstenots pasākuma Nr.4.1.1.2.i “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai ietvaros”.

29/09/2023

*Projekta ietvaros ir apstiprināta sekojošu aktivitāšu realizācija:

– Endoskopiju kabineta telpu pielāgošana stacionārā 140 118,00 EUR
– Multifunkcionālu gultu iegāde stacionāram (100 gab.) 181 258,00 EUR
– Centrālās stacionāra ēkas jumta atjaunošana (jumta daļas seguma nomaiņa) 42 793,64 EUR
– LOR darba staciju iegāde (2 kompl.) – 108 900,00 EUR
Kopējā norealizēto aktivitāšu summa – 473 069,64 EUR

*03.03.2023. tika izsludināts Atklāts konkurss Nr. JRS 2023/02K/ANM “Jēkabpils reģionālās slimnīcas dienas stacionāra, operāciju bloka, ginekoloģijas kabineta un endoskopiju kabineta medicīniskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”, kā ietvaros bija paredzēts iepirkt: hemoroīdu liģēšanas instrumentu (1 gab.), traumatoloģijas spēka instrumentu (1 gab.), 4MHz Radiofrekvences ģeneratoru (1 gab.), LOR operāciju endoskopisko instrumentu komplektu (1 gab.), kolposkopu (1 gab.), ventilācijas aparātu (1 gab.), endoskopijas torni un endoskopijas instrumentus (1 kompl.), laparoskopijas torni ( 1 kompl.), operācijas galdu ortopēdiskām operācijām (1 gab.), traumatoloģijas kameru ar gaismas vadu (1 gab.). Sakarā ar to, ka konkurss noslēdzās bez rezultāta, konkurss tiks izsludināts atkārtoti.

*Plānoti projekta grozījumi par līguma termiņa pagarinājumu un izmaiņām plānotajās aktivitātēs.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201