PROJEKTS NR. 4.1.1.2.I.0/1/22/I/CFLA/007

  16/03/2023

2022. gada 23. novembī SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu par projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” integrētas veselības pakalpojumu nodrošināšana” (Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007) īstenošanu.
Projekta mērķis: stiprināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu.
Lai varētu sniegt pilnvērtīgus un nepārtrauktus veselības aprūpes pakalpojumus, un lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros tiks veikta SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” atsevišķu struktūrvienību atjaunošanas darbi un aprīkošana, t.i. projektā iekļauti dažādi infrastruktūras uzlabošanas pasākumi un vairāku medicīnisko iekārtu iegāde.

Projekts atbilst ārstniecības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas investīciju pasākumiem, kas stiprinās veselības nozares noturību un pakalpojumu pieejamību, un darbības paredz ārstniecības iestādes infrastruktūras struktūrvienību attīstību atbilstoši ārstniecības iestādes sniegtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un programmām saskaņā ar normatīvo regulējumu veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas jomā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 153 914,00 EUR, tajā skaitā: AF 1 780 094,00 EUR, Valsts budžeta finansējums 361 810,11 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 12 009,89 EUR.
Projekta darbības plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekts tiek īstenots pasākuma Nr.4.1.1.2.i “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai ietvaros”.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201