VALSTS VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA UN E-NOSŪTĪJUMI

02/01/2019
sand.jpg

VALSTS VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Ņemot vērā, ka turpinās darbs pie datubāzes izveides un valsts veselības apdrošināšanas informācijas atspoguļošanas E-veselības sistēmā, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no 1. janvāra ārstniecības iestādes var turpināt ievērot līdzšinējo kārtību valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā – nešķirojot pacientus atbilstoši apdrošināšanas statusam.
Šāda kārtība ir noteikta, lai aprakstītajā situācijā pacientiem netiktu ierobežotas tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un kompensējamos medikamentus.

E-NOSŪTĪJUMI

Saistībā ar to, ka no 2019. gada janvāra Latvijā paredzēts uzsākt elektronisko jeb e-nosūtījumu izmantošanu, Nacionālais veselības dienests (NVD) jau publiski informējis, ka šobrīd tiek turpināts intensīvs darbs pie e-nosūtījuma funkcionalitātes pilnveides. Jau šobrīd e-nosūtījumā iestrādāta daļa uzlabojumu, kurus identificējuši un norādījuši ārējo sistēmu izstrādātāji, integratori un ārstniecības speciālisti. Ņemti vērā arī speciālistu ieteikumi e-nosūtījuma dizaina un lietojamības jomā.
Jānorāda, ka e-nosūtījuma pakalpojums sastāv no trīs daļām – e-nosūtījuma (lai ārsts pacientu varētu nosūtīt uz medicīnisku konsultāciju vai izmeklējumu), pieraksta (lai e-nosūtījumu varētu izpildīt konkrētā ārstniecības iestāde) un nosūtījuma rezultāta (varēs apskatīt pats pacients un ārstniecības procesā iesaistītās personas). NVD jau iepriekš norādījis, ka sarežģīta pakalpojuma ieviešanā paiet zināms pilnveides laiks, iekams pakalpojums kļūst ērts ikdienas lietošanā.
Tādēļ, ja pēc šī gada 1. janvāra e-nosūtījuma izveidošana nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ, ārstniecības personai tāpat kā līdz šim būs tiesības nosūtījumu noformēt papīra formā. Līdzīgs process savulaik noritēja, ieviešot arī e-recepti un e-darbnespējas lapu, kad, ņemot vērā ārstu un farmaceitu ieteikumus, abi pakalpojumi tika pakāpeniski uzlaboti.

KONTAKTI

Tālrunis 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201

  

PALĪDZĪBA

ZIŅOT PAR KORUPCIJU

KNAB
Konsultāciju tālrunis
8000 20 70

Trauksmes cēlēja ziņojums

© JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 2019 | Visas tiesības aizsargātas