JĒKABPILS REĢIONĀLAJĀ SLIMNĪCĀ VEIC PALIATĪVO APRŪPI

20/12/2018
palia-1200x799.jpg

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” no 1.novembra tiek piedāvāts jauns pakalpojums – paliatīvā aprūpe. To veic sertificēta ārste Jeļena Buceniece. Šāds pakalpojums, ko sniedz sertificēts paliatīvās aprūpes speciālists pagaidām ārpus Rīgas Latgales reģionā ir vienīgais, citviet ārstniecības iestādēs tiek piedāvātas īslaicīgās sociālās aprūpes gultas.

Jeļena Buceniece stāsta, ka Jēkabpils slimnīcā uroloģijas un ginekoloģijas nodaļās kopējās palātās ir izvietotas desmit paliatīvās aprūpes pacientu gultas un palīdzība tiek sniegta jau pirmajiem pieciem pacientiem. Paliatīvā aprūpe tiek piedāvāta cilvēkiem, kuriem konstatēta onkoloģiskās saslimšanas ceturtā stadija, kas nozīmē, ka pacients ir nedziedināmi slims, bet viņam var atvieglot un uzlabot dzīves apstākļus. Jeļena Buceniece teic, ka ne vienmēr pacienti, kuri nonāk paliatīvajā aprūpē ir guļoši, tāpēc ir svarīgi tos neizolēt, jo atrašanās kopīgā palātā un kontakts ar citiem cilvēkiem uzlabo noskaņojumu.

Jeļena Buceniece pieņem pacientus arī poliklīnikā, 415.kabinetā katru trešdienu no pulksten 14.00-17.00. Pierakstīties var, zvanot pa tālruni: 62203333 vai arī poliklīnikas reģistratūrā. Līdzi nepieciešams ņemt nosūtījumu no ģimenes ārsta un iepriekš veikto izmeklējumu un stacionēšanas rezultātus, it īpaši onkologa slēdzienu.

SIA “Jēkabpils slimnīcas” valdes priekšsēdētājs Gvido Liepiņš teic, ka šī pakalpojuma piedāvāšana Jēkabpils slimnīcā ir liels pluss pakalpojumu sniegšanā pacientiem. “Visu noteic cilvēciskais faktors. Uz Jēkabpils slimnīcu atnāca strādāt sertificēts paliatīvās aprūpes speciālists un radās iespēja ieviest šo pakalpojumu,” saka Gvido Liepiņš.

Viņš atzīmē, ka slimnīcai šī pakalpojuma ieviešana papildus finansējumu neprasa, toties ir liels pluss pacientiem, kuriem nepieciešams šāds pakalpojums. Tie nepieciešamo aprūpi saņem līdzās dzīvesvietai un netiek uz ilgāku laiku šķirti no tuviniekiem, aprūpe norit sadarbībā ar ģimenes ārstu, jo pacienti visu laiku neuzturas slimnīcā, bet saņem ieteiktos medikamentus arī mājas apstākļos.

Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama, un kurā prioritāra ir sāpju un citu simptomu, sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole, ņemot vērā, ka paliatīvā aprūpe savā pieejā ir starpdisciplināra un aptver pacientu, ģimeni un apkārtējo sabiedrību un nodrošina pacientam nepieciešamās vajadzības neatkarīgi no vietas, kur viņš atrodas – gan mājās, gan slimnīcā, ar nolūku saglabāt labāko iespējamo dzīves kvalitāti, līdz iestājas nāve.

Pakalpojuma saņemšanas soļi:
• Pacients ar iepriekš veikto izmeklējumu un stacionēšanas rezultātiem, it īpaši onkologa slēdzienu, vēršas pie ģimenes ārsta.
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu pacients pierakstās pie paliatīvās aprūpes speciālista pa tālr. 62203333 vai poliklīnikas reģistratūrā.
• Pacients var saņemt pakalpojumu katru trešdienu no plkst. 14:00 līdz 17:00.

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201