KOPŠ NOVEMBRA DARBU JAUNĀS TELPĀS SĀKUSI REHABILITĀCIJAS NODAĻA

03/01/2022
Fizioterapija-1200x900.jpg

26. novembrī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā (JRS) tika atklātas atjaunotās telpas, kurās ambulatoro pacientu pieņemšanu uzsāka daļa fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļas darbinieku – fizioterapeiti, ergoterapeiti, masieri un audiologopēds. Telpas, kas ierīkotas poliklīnikas ēkā, ir pilnībā atjaunotas, iegādāts jauns un mūsdienīgs aprīkojums. Projekta īstenošana ir viena no aktivitātēm Jēkabpils reģionālās slimnīcas īstenotajā ERAF projektā «Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca», uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību».

 

Par iespējām, ko pacientiem un speciālistiem sniedz jaunās telpas, stāsta Sendija Vītola-Vārna.

Kādi pakalpojumi pieejami jaunajā rehabilitācijas nodaļā, vai ir jauni pakalpojumi, jauns aprīkojums, kāds nebija līdz šim?

Labiekārtotājās telpās kā funcionālajiem speciālistiem mums ir ļoti plaša klāsta aprīkojums, daļa inventāra tika iegādāti jaunākā versijā, kā piemēram dažādas līdzsvara virsmas, zviedru sienas, kušetes, līdztekas, gumijas, hanteles un cits inventārs. Ir arī daļa pilnīgi jauna inventāra kā, piemēram, TRX un Slinga sistēma. Vēl viena darbā ļoti būtiska lieta ir lielizmēra spoguļi lielajā vingrošanas zālē gar visu skapja sienu, jo vizuālā muskuļu kontrole vingrošanas laikā ir ļoti būtisks process, ko diemžēl agrāk bija grūti nodrošināt, jo spogulis bija maza izmēra un ne vienmēr pieejams. Ergoterapijas kabinetā ir pieejams ergonomiskais galds, kam iespējams mainīt augstumus, kā arī  nodaļā ir speciāls pacēlājs, kas ir paredzēts pacientu pārvietošanai, piemēram, no ratiņkrēsla uz kušeti, lai speciālistiem tas nebūtu jādara ar savu ķermeņa spēku, kas ir liela slodze. Kā svarīga inventāra daļa jāmin arī skelets, locītavu mulāžas un informatīvie anatomijas struktūru plakāti, kuri palīdz izskaidrot pacientam viņa problēmu anatomiskā līmeni un pacientam ļautu labāk izprast, kādēļ speciālists liek veikt kādu konkrētu vingrinājumu vai kādēļ konkrētas kustības ir kontraindicētas.

 Kādas ir jauno telpu priekšrocības darbiniekiem un apmeklētājiem salīdzinājumā ar vecajām?

Viena no priekšrocībām ir tā ka kā beidzot funkcionālie specialisti varam atrasties vienuviet, kas ir ļoti svarīgi savstarpējās komunikācijas, sadarbības, dažādu jautājumu risināšanas gadījumos. Pirms remonta bijām “izmētāti” dažādos poliklīnikas un stacionāra ēkas kabinetos.

Arī apmeklētājiem tagad arī vieglāk orientēties, jo bieži tie neatceras pie kāda tieši funkcionālā specialista ir pierakstījušies un varam novirzīt pie pareizā kolēģa.

Apmeklētājiem, tāpat kā darbiniekiem, ir daudz patīkamāk strādāt jaunās, gaišās un labiekārtotās telpās, klāt nākusi pacientu ģērbtuve, lai pacienti varētu pārģērbties pirms vingrošanas, ka arī iegādāts pārtinamais galds pašiem mazākajiem fizioterapijas apmeklētājiem.

Raksturojiet savu kolektīvu: cik darbinieku, kādās specialitātēs nodaļā strādā, varbūt vēl ko vēlaties par kolektīvu piebilst?

Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā darbojas Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārste V. Skrodele, funkcionālie speciālisti – 9 fizioterapeiti, 2 ergoterapeiti un audiologopēdes, masieri un fizikālās medicīnas māsas un virsmāsa.

Pagaidām fizikālas terapija daļa vēl atrodas stacionāra telpās, šobrīd tiek atjaunotas viņiem paredzētās telpas Ambulatorajā daļā (poliklīnikā) un jau 2022.gadā visi mūsu nodaļas speciālisti pieņems poliklīnikas telpās.


Varbūt saistībā ar jaunajām iespējām – telpas, aprīkojums, ir kādi jauni pakalpojumi, kurus nodaļas speciālisti vēl tikai apgūs, pilnveidojot zināšanas un sniegs tuvākajā nākotnē? 

Mūsu nodaļas funkcionālie speciālisti katram pacientam pēc viņa novērtēšanas izstrādā individuālu rehabilitācijas plānu. Kāds inventārs un kādas rehabilitācijas metodes tiek izmantotas mērķa sasniegšanai ir katra speciālista kompetencē. Daudzveidīgais inventārs dod plašākas iespējas dažādu kustību izstrādē vai dažādi attīstot muskuļu spēku, kā arī atvieglo specialista darbu. Bieži pacientiem ir vairākas diagnozes un daudzi vingrinājumi ir jāmodificē, tādēļ lielais inventāra klāsts ļauj speciālistiem vieglāk un efektīvāk sasniegt mērķi. Daļai no jaunā aprīkojuma vēl tiek izstrādātas pakalpojuma sniegšanas iespējas ieviešot tās kā papildus metodes pamatterapijai. Šeit būtiski pacientiem saprast, ka pirms jebkuru metožu pielietošanas, sākotnēji notiek izvērtēšana un tieši speciālisti nosaka kuras metodes katram pacientam ir piemērotas un kādas papildterapijas maksas metodes var izmantot, ja pacientam ir tādas iespējas.

Kādas ir pacientu iespējas izmantot jaunās nodaļas pakalpojumus ( nepieciešamie norīkojumi, pierakstīšanās iespējas, darbalaiki, u.c.)?

Jaunās telpas nav mainījušas pierakstīšanās principu, kas ir iespējams gan par valsts līdzekļiem gan par personīgajiem, Katram speciālistam ir savs ambulatorais pieņemšanas laiks un pierasts.

Kā pacients var nokļūt uz valsts daļēji apmaksātām fizioterapeita vizītēm? Vai tās ir pieejamas arī kā maksas pakalpojums?

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, Nacionālais veselības dienests (NVD) apmaksā rehabilitācijas pakalpojumus personām, kuru atlasi valsts apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai veic:

  • ģimenes ārsts vai speciālists, ja nepieciešami funkci­onālā speciālista sniegti rehabilitācijas pakalpojumi līdz pieciem apmeklējumiem;
  • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts,  personai ārstējoties stacionārā ārstniecības iestādē vai izrakstoties no stacionāra, vai personu konsultējot ambulatori.

Veicot personu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts novērtē:

  • personas veselības stāvokli un ar to saistītos funkci­onēšanas ierobežojumus;
  • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
  • personas un viņas piederīgo motivāciju;
  • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
  • personai optimālo medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas veidu, ņemot vērā, ka medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt ambulatorā ārst­niecības iestādē, tajā skaitā dienas stacionārā, stacionārā ārstniecības iestādē un mājās.

Pacientiem ir jāievēro – lai saņemtu fizioterapeitu pakalpojumu vairāk par pieciem apmeklējumiem, ir nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā atbilstoši noteikumiem, kas nosaka rindu prioritizāciju, termiņu un pakalpojuma veidu, kādā pacientam ir jāsaņem rehabilitācijas  pakalpojums atkarībā no pacienta veselības stāvokļa: akūtiem un bērniem – trīs mēnešu laikā, subakūtiem – sešu no slimības sākuma vai slimības paasinājuma, veido rindas attiecīgajām pacientu grupām.

Pakalpojumu gaidīšanas laiku ietekmē līdzekļu apjoms, kas tiek piešķirts valsts apmaksāto pakalpojumu īstenošanai un pakalpojumu pieprasījumu skaits. Tāpēc katru mēnesi tiek noteikts pakalpojumu skaits, ko slimnīca var sniegt par valsts budžeta līdzekļiem.  Līdz ar to atkarībā no  pakalpojuma pieprasījumu skaita  pacientiem tā gaidīšanas laiks var būt gan dažas nedēļas, gan vairāki mēneši.

 

Maksas pakalpojumu saņemšanas iespējas

Gadījumā, ja pacients vēlas saņemt ārstniecības pakalpojumus ātrāk nekā piedāvātajā valsts apmaksāto pakalpojumu plānotajā termiņā vai  vēlas turpināt iesākto kursu vairāk par pieciem apmeklējumiem (kā to noteicis ģimenes ārsts vai speciālists), pacients var izvēlēties saņemt rehabilitācijas maksas pakalpojumus un apmaksāt tos saskaņā ar slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādi. Šajā gadījumā pacients tiks pieņemts atsevišķā  maksas pakalpojumu sniegšanai rezervētajā laikā.

Ambulatorie pakalpojumi, ievērojot noteiktos epidemi­oloģiskās  drošības pasākumus, tiek sniegti arī izsludinātajā ārkārtas situācijas laikā. Visa informācija par to ir pieejama Jēkabpils reģionālās slimnīcas mājaslapā www.jrslimnica.lv.

 

Foto no kreisās – Ergoterapeite Kristīne Stalidzāne, fizioterapeite Sendija Vītola – Vārna, audiologopēde Kristīne Mazureviča.

 

Rakstu sagatavoja: Inese Zone, “Brīvā Daugava”

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201