SIA “JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATĀ IECEĻ E.KEIŠU

03/05/2022
keiss_ml-1200x1025.jpg

3.maijā par SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāju tika iecelts Ervīns Keišs. Darba pienākumus viņš sāks pildīt no 12.maija. Pēc apstiprināšanas E.Keišs sacīja: “Balstoties uz līdzšinējo profesionālo pieredzi varu teikt, ka man ir padziļināta izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas plānošanu un īstenošanu, administratīvo un finanšu vadību, kā arī publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību. Uzsākot darbu, padziļināti iepazīšos ar aktuālo situāciju kapitālsabiedrībā.”

Atklātais konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts šī gada 22.martā un 8.aprīlī noslēdzās kandidātu pieteikšanās termiņš. Kandidāti uz valdes priekšsēdētāja amatu tika vērtēti divās kārtās, nominācijas process notika attālināti. Ar rīkojumu tika noteikta Nominācijas komisija, kuras sastāvā bija piesaistīts arī eksperts -Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs.

Nominācijas komisija valdes priekšsēdētāja amatu kandidātus novērtēja, balstoties uz nominācijas komisijas 21.03.2022. sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem. Konkursa pirmajā kārtā nominācijas komisija veica sākotnējo pārbaudi atbilstoši pretendentu iesniegtajiem dokumentiem.

Konkursa otrajā kārtā tika veikts pretendentu kompetenču izvērtējums un tika vērtēts iesniegtais uzņēmuma attīstības redzējums, atbilstoši uzņēmumam izvirzītajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, uzņēmuma vidējā termiņa stratēģijai.

Apkopojot konkursa abu kārtu kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija  pieņēma lēmumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīt kapitāla daļu turētājam izvērtēšanai vienu kandidātu- Ervīnu Keišu. E.Keišs absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Kopš 2012.gada E. Keišs vadījis veselības aprūpes uzņēmumu “Kirsh veselības fabrika”.

 

Autors: Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201