JRS 2021/06S

Iepirkuma Nr.JRS 2021/06S
Publikācijas datums
Procedūras veidssarunu procedūra, PIL 8. panta septītās daļas 3. punkta kārtībā
Iepirkuma priekšmetsPacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru piegāde
Apraksts
Iesniegšanas datums08/02/2021 (ieskaitot)
Lēmuma pieņemšanas datums
StatussNoslēgts līgums
KontaktinformācijaTehniskās specifikācijas jautājumos: medicīnas iekārtu inženiere Katerina Dobiļevska, tālrunis 26329324
Noformēšanas un juridiskos jautājumos: juriste Ilze Zīberga, tālrunis 68206715
DokumentiNoteikumi
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Informācija par uzvarētājiemSIA KJ Serviss, reģ. Nr. 40003634216 par līguma kopējo summu 70980.00 bez PVN

Kontakti

Pacientu pieraksta tel. 62203333
Uzņemšanas nodaļas tel. 65237816
E-pasts: info@jrslimnica.lv

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
LV-5201